Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ulf Blossing

Kapitelförfattare

Författare

Redaktör

Sakgranskare

Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han studerar skolors förbättringskulturer, bland annat med fokus på lärares samarbete och skolledares ledning samt hur den lokala organisationen kan stödja detta arbete.Ulf Blossing medverkar som författare i Blossing, U, Skolförbättring i praktiken (Studentlitteratur 2003 ), Blossing, U, Kompetens för samspelande skolor (Studentlitteratur 2008), Björn, Christina m.fl. Organisera för utveckling och lärande (Studentlitteratur 2002 ), Blossing, Ulf m.fl., Att kartlägga och förbättra skolor (Studentlitteratur 2012), Blossing, Ulf (red.) Skolledaren i fokus (Studentlitteratur 2011). Han har även sakgranskat och skrivit förord till: Tiller, T - Skrøvset, S, Uppskattande ledarskap (Studentlitteratur 2012), Hargreaves, A - Shirley, D, Den fjärde vägen (Studentlitteratur 2010), Schildkamp, Kim m.fl. Datagrundad skolförbättring (Studentlitteratur 2016). I Österberg, J, Resultatanalys i skolan (Studentlitteratur 2014) har han bidragit som lektör.

Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han studerar skolors förbättringskulturer, bland annat med fokus på lärares samarbete och skolledares ledning samt hur den lokala organisationen kan stödja detta arbete.Ulf Blossing medverkar som författare i Blossing, U, Skolförbättring i praktiken (Studentlitteratur 2003 ), Blossing, U, Kompetens för samspelande skolor (Studentlitteratur 2008), Björn, Christina m.fl. Organisera för utveckling och lärande (Studentlitteratur 2002 ), Blossing, Ulf m.fl., Att kartlägga och förbättra skolor (Studentlitteratur 2012), Blossing, Ulf (red.) Skolledaren i fokus (Studentlitteratur 2011). Han har även sakgranskat och skrivit förord till: Tiller, T - Skrøvset, S, Uppskattande ledarskap (Studentlitteratur 2012), Hargreaves, A - Shirley, D, Den fjärde vägen (Studentlitteratur 2010), Schildkamp, Kim m.fl. Datagrundad skolförbättring (Studentlitteratur 2016). I Österberg, J, Resultatanalys i skolan (Studentlitteratur 2014) har han bidragit som lektör.