Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Magic! 4-6

Magic! 4-6

Allt dina elever behöver

Magic! 4-6 är ett fullspäckat basläromedel som ger dig verktyg för att stötta och utmana dina elever. Med Magic! Elevpaket och Magic! Support Elevpaket är det lätt att hålla hela gruppen samlad även om dina elever har olika behov och förutsättningar. Den förenklade Support Textbook ger stöd och Want Some More?-övningarna ger utmaning.

Magic! 4–6 

Med Magic! får eleverna möta den engelskspråkiga världen och utveckla sin flerspråkighet.

Kursplanen och det centrala innehållet i ligger till grund för Magic! 1–9. Fokus ligger på kommunikation, kontaktskapande och att eleverna ska våga och vilja använda engelskan. Från att bygga upp ett grundläggande ordförråd genom vardagliga och roliga ämnesområden breddas lärandet med skönlitteratur och ännu fler möten med den engelsktalande världen.

Se här ett exempel på kopplingen till kursplanen för åk 4–6 (pdf)

Möt den engelsktalande världen

I Magic! möter eleverna fyra ungdomar och deras vänner från olika länder i den engelsktalande världen. Här får dina elever en inblick i vardag, levnadssätt och sociala relationer i olika områden där engelska talas. Då alla texter finns inlästa med autentiska röster i det digitala läromedlet, får eleverna också möjlighet att höra talad engelska från flera delar av världen.

 
Utdrag ut lättlästa romaner

Med Magic! 4-6 arbetar eleverna kontinuerligt med utdrag ur lättlästa romaner. I elevens Textbook finns utdrag att läsa och i det digitala läromedlet kan eleven öva på ord och fraser som hör till texten. Dessutom finns det en längre hörövning från romanen. Eleven kan själv lyssna på hörövningen med bildstöd i det digitala läromedlet och arbeta sedan med övningar där och i sin tryckta Workbook.

 

Håll gruppen samlad

Genom elevpaketets olika delar får eleverna möjlighet att ta till sig kapitlets innehåll på olika sätt och variera sitt arbete. Eleverna kan till exempel träna kapitlets glosor på tre olika sätt: glosträning med penna i Word Trainer, använda orden i sitt sammanhang i Workbook och genom att logga in i det digitala läromedlet. Här tränas förståelse, stavning och uttal.

Tillgängligt för alla elever i det digitala läromedlet finns också stödfunktionen Support med en förenklad Textbook, hörförståelse i två hastigheter och utmaningar i Want Some More? och i Magic! 6 Want Even More?

Se en kort presentation av Magic! 4-6 med Rickard Ahlberg från Studentlitteratur.

Magic! 4

Magic! 5

Magic! 6

Magic! Class Library

Avsnitt ut nivåanpassade Easy Readers ingår i varje Magic! Textbook. Alla i klassen läser och lyssnar på avsnitten men de som vill har möjlighet att läsa vidare, kanske hela berättelsen. Ett exemplar av varje titel levereras tillsammans med en engelsk-svensk ordlista.

Läs mer om serien Magic!