Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Magic! 7 - Digital lärarlicens 36 mån

Skickas inom 3 timmar

Magic! 7 lärarlicens ersätter det tidigare tryckta lärarmaterialet i pärm och är helt digitalt. Med lärarlicensen får du underlag för att effektivt kunna planera och individualisera din undervisning och Magic! 7 presenteras utförligt med dess olika delar. Du får planeringsstöd, kopieringsunderlag för stimulans och fördjupning, hörövningsmanus, utvärderingsformulär och inlästa test på olika nivåer som kan användas formativt eller summativt. Du får givetvis tillgång till elevens digitala lärome...

Läs mer

Magic! 7 lärarlicens ersätter det tidigare tryckta lärarmaterialet i pärm och är helt digitalt. Med lärarlicensen får du underlag för att effektivt kunna planera och individualisera din undervisning och Magic! 7 presenteras utförligt med dess olika delar. Du får planeringsstöd, kopieringsunderlag för stimulans och fördjupning, hörövningsmanus, utvärderingsformulär och inlästa test på olika nivåer som kan användas formativt eller summativt. Du får givetvis tillgång till elevens digitala läromedel och kan ha genomgång med läromedlet på projektor eller tavla. Med lärarlicensen kan du skapa ett digitalt klassrum och dela ut digitala uppdrag för hela klassen eller enstaka elever. Uppdragen kan bestå av innehållet från elevens läromedel så att du guidar och styr arbetet i skolan eller hemma. Du kan också lägga till egna idéer och externa länkar samt öppna frågor där eleven spelar in sina svar. På så vis kan du följa dina elevers aktivitet och ge feedback med en kommentar eller inspelning. I Magic! 7 lärarlicens ingår: • Lärarmaterialet som en digital bok med introduktion och presentation, genomgång av bokens sex units, Skolverkets kursplan för engelska och hjälp att tolka dess syfte, centrala innehåll och mål, en kort presentation av den Europeiska språkportfolion samt en text om genrepedagogik. • Kopieringsunderlag med extra övningar avsedda att användas som stimulans eller fördjupning, discussion cards, stimulerande skriv- och dialogövningar och de populära ”Word Championships” som repeterar ord från de olika kapitlen. • Hörövningsmanus med utskrifter av samtliga hörövningar som kan användas på olika sätt. • Test med två typer av prov som kan användas för formativ respektive summativ bedömning. Efter varje unit finns tester för de tre olika nivåerna där ordförråd och grammatik testas. Förslag finns också på en enklare skrivuppgift. Dessutom finns två General tests – prov som testar den allmänna språkförmågan och som är konstruerade med de nationella proven som förebild. De kan ges som oförberedda prov eller som träning inför det nationella provet. • Ljudfiler med det inspelade ljudet till testen samt testens hörövningsdelar. • Konsten att lära med extra elevmaterial för arbete med strategier samt formulär för Peer Response och självskattning. • Facit Workbook • Magic! 7 Digitalt elevpaket

Stäng
Läs mer om serien Magic! 7-9
Information

Avsedd för:

Åk 7, Lärarhandledning

ISBN:

9789144159539

Utgivningsår:

2005

Revisionsår:

2021

Artikelnummer:

32234-WB02

Upplaga:

Andra

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

36 mån
 ;