Fritidshemmet och skolan

- det gemensamma uppdraget

Skickas följande arbetsdag

340 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Den här antologin beskriver med olika infallsvinklar hur ett samarbete mellan fritidshem och skola kan se ut. Teoretiska resonemang med vetenskaplig tyngd kompletteras med praktiska exempel. Boken behandlar bland annat: Viktiga faktorer för att elever ska lära sig och utvecklas, de olika lärarprofessionernas syn på pedagogik och lärande och hur de kan komplettera varandra. Vinster och problemområden i samverkan mellan fritidshem och skola. Miljöns betydelse för lärande och hur fritidshem oc...

Vackra ord från styrdokument omvandlas här till vetenskap, beprövad erfarenhet och konkreta metoder.

Bokens författare representerar en bred expertis inom utbildningsfrågor och skolutveckling för både grundskola och fritidshem.

Den bjuder på en palett av intressanta, läsvärda, visionära och framåtsyftande betraktelser, men är också kritiskt granskande av skeenden som inte är tillfredsställande sett ur en myndighetsutövning.

Information

ISBN:

9789144100937

Utgivningsår:

2015

Artikelnummer:

38588-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

338

Författare

Ann S Pihlgren

Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutv...

Martin Anker Svensson

Martin Anker Svensson är praktiker och fritidsledare sedan 17 år tillbaka och arbetar som samordnare på Karlbergs skola, den lilla skolan i den sto...

Hans Fröman

Hans Fröman är socionom med mångårig erfarenhet av konsultativt och handledande arbete med skola/förskola som dominerande arbetsområde. Han handled...

Anna Grettve

Anna Grettve är verksam som skribent och redaktör inom utbildningsområdet. Hon har varit anställd som kvalitetsredaktör på Skolverket där hon arbet...

Monica Orwehag

Monica Hansen Orwehag är fil.dr i pedagogik, tidigare lärare och fritidspedagog, och arbetar som forskare och lärarutbildare vid Högskolan Väst. He...

Anneli Hippinen Ahlgren

Anneli Hippinen Algren, fil.mag., är fritidspedagogutbildad i Stockholm, där hon arbetat som fritidspedagog i åtta år och under denna tid även skri...

Mikael Jensen

Mikael Jensen är fil.dr. i utbildningsvetenskap och anställd som universitetslektor. Information om aktuell lärosätestillhörighet och forskning fin...

Eva Kane

Eva Kane, fil.dr och MSSc Master of Social Science i Lifelong learning, arbetar som universitetslektor med utbildning av fritidslärare på Stockholm...

Jonas Lindahl

Jonas Lindahl är en av antologins praktiker och är lärare i svenska och engelska. Jonas har tilldelats Stiftelsen DIU:s Guldäpple och är en flitigt...

Andreas Mauritzson Daun

Andreas Mauritzson Daun är en av antologins praktiker, grundlärare mot fritidshem och arbetar som samordnare på Observatorielundens skola. Skolan h...

Linda-Marie Mårtensson

Linda-Marie Mårtensson är praktiker och arbetar som fritidspedagog och fritidshemsutvecklare och har arbetat som fritidspedagog i över tjugo år på ...

Inger Nordheden

Inger Nordheden är mellanstadielärare, författare och tidigare lärarutbildare på institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Inger h...

Sharon Rubin

Sharon Rubin är praktiker och fritidslärare och arbetar vid Sköndalsskolan. 2011 gick hon den nya utbildningen till lärare med inriktning mot friti...

Jessica Sjöblom

Jessica Sjöblom är praktiker och tidigare socionom, skolkurator och handledare som bytt bana och satsat på fritidspedagogiken. I dag arbetar hon på...

Inga-Britt Skogh

Inga-Britt Skogh är professor i teknikens didaktik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Hon är forskarutbildningsansvarig, forskningsledare för d...

Maria Svedäng

Maria Svedäng är universitetslektor i naturvetenskap och filosofie doktor i limnologi. Hon arbetar med lärarutbildning på lärarprogrammen på Högsko...

Marie Wrethander

Marie Wrethander är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer