Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tryckt och digitalt i smarta paket

battre_tillsammans_tryckt_och_digitalt.png

Tryckta läromedel eller digitala resurser? Det har pågått en livlig diskussion i dagstidningar och fackpress om värdet av antingen det ena eller det andra.
Studentlitteratur har som utgångspunkt att all optimal inlärning sker genom en kombination av tryckta läromedel och digitala resurser. Vi har därför genom åren hållit fast vid det tryckta läromedlet och valt att komplettera med digitala resurser. Elevpaketen och lärarpaketen är konkreta exempel på det.

Alla basläromedel från Studentlitteratur finns i både tryckta och digitala versioner. Det är innehållet, själva materialet i läromedlet, som avgör vilket format som är mest lämpat. Forskning visar t ex att läsförståelse tränas bäst i en tryckt lärobok, medan digitala komplement kan sänka tröskeln för att komma igång med läsningen genom möjligheten att lyssna på texten. Det är du som lärare som bestämmer vilket format du väljer vid varje tillfälle. Du vet vad som är bäst för dina elever.

 

Elevpaketet – tryckt och digitalt

Konsten att läsa och skriva kommer ur analog träning. Den tryckta boken är lätt att överblicka och ger en tydlig progression. Den leder läsaren vid handen genom lästräningen.

Allt vårt lästräningsmaterial för lågstadiet finns i tryckt form. En nybörjarläsare följer med fingret under orden i texten för att underlätta läsningen. Det går långsamt, men det gör också att innehållet i texten processas noga. Det är både avkodning och läsförståelse som ska tränas upp. Enligt professor Ingvar Lundberg tar det cirka 5 000 timmar att bli en god läsare. Då behövs det tålamod och variation i träningen. Tryckt och digitalt i självklar kombination.

Den tryckta boken är ett bra stöd i skolan, men många föräldrar efterlyser också tryckta böcker för att kunna hjälpa sina barn i skolarbetet. En lärobok gör det tydligt vad barnet förväntas kunna. Det står där, svart på vitt!

Givetvis ska eleverna också lära sig att läsa och skriva digitalt. Inte minst nu när de nationella proven blir digitala, även på lågstadiet. Därför innehåller elevpaketen ett omfattande utbud av digitalt pedagogiskt material i form av övningar, filmer och mycket annat.

 

Lärarpaketet – elevpaketet ingår

Konceptet Ännu bättre tillsammans innebär att de digitala resurserna ingår när du som lärare köper den tryckta lärarhandledningen. Lärarpaketet består alltså av en lärarhandledning och ett digitalt komplement. Handledningen börjar med en inledning som tar upp metodiken och målen. Den ger struktur och överblick samt lyfter fram pedagogiken bakom varje övning. Här finns också lektionsplaneringen samt elevtexter och övningar. Det finns en tänkt progression i strategin.

Efter att ha läst den tryckta lärarhandledningen är det lätt att gå in i det digitala materialet. Den delen innehåller bland annat kopieringsunderlag, förberedda lektionsgenomgångar och mål med lektionerna. Det digitala materialet är som en palett för snabb hantering. Det är smidigt att plocka fram filmer, PowerPoint, samtalsbilder och gemensamma texter att arbeta med. Här finns också hela elevpaket.

Det är alltså innehållet i sig som avgör om det presenteras i den tryckta eller digitala delen, och detta oavsett om det gäller elevpaketet eller lärarpaketet. Tillsammans utgör den tryckta och digitala delen en helhet.

 

Höga förväntningar som kan infrias

De som utvecklar läromedel hos oss på Studentlitteratur är utbildade lärare. Det är också de författare som skriver våra läromedel. Vi ställer höga krav på alla inblandade i arbetet med läromedlen. Detta utifrån devisen att höga förväntningar leder till bättre resultat. Studentlitteratur kan också involvera den kompetens som finns hos förlagets övriga författare, de som skriver universitetslitteratur för högskoleutbildningarna. Det ger tyngd och trygghet i våra läromedel. Vi vet att läromedel av god kvalitet för ungdomsskolan bidrar till att bättre klara vidare studier på universitetet. Läromedlen utgör en stomme i undervisningen som hjälper dig som lärare att hjälpa elever att nå kunskapsmålen.