Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor till
Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn

Författare till VariabelNatalia Karlsson är docent i matematik och forskare i matematikdidaktik. Wiggo Kilborn är matematikdidaktiker, läromedelsförfattare och forskare i matematikdidaktik.

Vem vänder sig Variabel till?

Det är viktigt att planera för de elever finns i våra klasser och som når längst. Vi har under senare år följt hundratals lektioner i matematik och har konstaterat att de här eleverna behöver ges stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Vad erbjuder Variabel?

Vi vill erbjuda en strukturerad syn på matematik som möjliggör för eleverna att uppfatta hur olika delar av matematiken hänger ihop med varandra, att se samband. Detta förutsätter en förståelse av centrala begrepp och metoder och att det samtidigt erbjuds en lämplig variation av uppgifter. Materialet kräver ett tänkande på en högre nivå och erbjuder problemlösning.

Vad vill ni uppnå med Variabel?

Variabel ger eleverna möjligheter att utveckla sitt matematiska intresse och sina förmågor. Samtidigt ges läraren en möjlighet att ge uppgifter som passar och utmanar elever som har lätt att lära och nå kunskapsmålen.

Läs mer om Variabel