Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Från tanke till handling

I dag är det många som vill starta företag, men få vet hur man gör. Entreprenörskap - från tanke till handling är boken som vill hjälpa läsaren att gå från tanke till handling. Den ger både teoretisk och praktisk kunskap om den entreprenöriella processen och vad det innebär att etablera ett nytt företag.

– Vi är båda undervisningsaktiva och tycker att den kurslitteratur som används i dag inte är helt uppdaterad. Vi ville skapa ett modernare alternativ som speglar dagens entreprenörskap och de nya affärsmodeller som har utvecklats. Vi tar till exempel upp sociala aspekter och hållbarhetsaspekter som är viktiga att ta i beaktande när man startar företag i dag, säger Marie Löwegren, en av bokens två författare.

– Entreprenörskap är ett dynamiskt fält. De affärsmodeller vi använder i dag är ganska annorlunda från de vi såg för 10 år sedan. Även forskningen har utvecklats. Mycket av den litteratur som finns i dag är pedagogikberoende; forskare har haft sin uppfattning om hur ämnet ska undervisas och sen utvecklat kurslitteratur efter just det pedagogiska upplägget. Den här boken kan användas oavsett upplägg, säger medförfattaren Hans Landström.

Med hjälp av handlings- och reflektionsuppgifter hoppas författarna stimulera läsarens kreativitet. Boken innehåller även exempel där entreprenörer berättar om sina erfarenheter och hur de gick från idé till verksamt företag.

– Grundtanken är att man måste förstå vad man gör innan man kan göra det på ett initierat sätt. I boken får läsaren göra övningar som är praktiska men också teoretiska och reflekterande. Vi vill visa att entreprenörskapet är ett heterogent fenomen. De olika exemplen illustrerar hur entreprenörskapet kan se olika ut beroende på om du driver ett tillverkande, ett teknikbaserat eller ett e-handelsföretag, säger Marie Löwegren. 

– En del har synen att entreprenörskap bara handlar om att göra, men om man har ett kunskapsbaserat handlande är förutsättningarna att lyckas bättre, fortsätter Hans Landström.  

Boken är tänkt att användas inom entreprenörskapskurser på grundnivå.  

– Det är en grundbok i entreprenörskap för universitetsstudenter, men den kan även läsas individuellt av personer som är intresserade av entreprenörskap. Det krävs inga specifika förkunskaper för att ta sig in i boken. Många saknar självförtroende och tror att det är för svårt att starta företag. Vår förhoppning är att läsaren ska känna att ’det här klarar jag’ och ta steget att starta sitt eget företag, avslutar författarna.

Nyfiken på författarna?

Hans Landström är professor emeritus i företagsekonomi vid Lunds universitet. Han har lång erfarenhet inom forskning och undervisning i entreprenörskap, främst inom områden som entreprenörskapsteori, finansiering av entreprenöriella företag samt entreprenöriell utbildning och lärande.

Marie Löwegren är ekonomie doktor och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet av att utveckla utbildningar i entreprenörskap på olika nivåer och för olika målgrupper. Hennes främsta intresseområden är idéer, marknad och affärsmodeller.