Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Läsförståelse Grund Elevpaket - Tryckt bok + Digital elevlicens 12 mån

Läsförståelseövningar för gymnasiet

Skickas följande arbetsdag

Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad ger dig möjlighet att arbeta målinriktat och fokuserat med läsförståelse inom ramarna för undervisningen i Svenska 1, 2 eller 3. Läromedlet består av tre delar med stigande svårighetsgrad och är kopplat till de mål och betygskriterier i svenskkurserna som handlar om läsning. Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad har ett innehåll som lämpar sig för såväl individuellt lärande som samarbete i grupp, eller klassgenomgång och uppföljning. F...

Läs mer

Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad ger dig möjlighet att arbeta målinriktat och fokuserat med läsförståelse inom ramarna för undervisningen i Svenska 1, 2 eller 3. Läromedlet består av tre delar med stigande svårighetsgrad och är kopplat till de mål och betygskriterier i svenskkurserna som handlar om läsning. Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad har ett innehåll som lämpar sig för såväl individuellt lärande som samarbete i grupp, eller klassgenomgång och uppföljning. Facit till boken finns i det digitala läromedlet som ingår i produkten. Tre läsprocesser I läromedlet möter eleverna många olika texttyper med tillhörande uppgifter som grundar sig i de tre läsförståelseprocesser som beskrivs i PISA (Programme for International Student Assessment): • hitta information i texten och dra enkla slutsatser • tolka och sammanföra • reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk. Uppgifterna är av flera slag t.ex. flervalsuppgifter och uppgifter där eleven får formulera svar med egna ord. Nivå efter förmåga Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad har en stigande svårighetsgrad. Svårighetsgraden på texterna inom respektive bok har också en progression. Läsförståelse Grund ska ses som en bro mellan högstadiet och gymnasiet. Den passar elever som behöver repetera och/eller träna mer på en nivå som de känner igen från högstadiet. Texterna i Läsförståelse Fortsättning har ökad svårighetsgrad och innehåller mer avancerade texter och övningar. Den knyter an till gymnasiets kursinnehåll i svenska. Läsförståelse Grund och Fortsättning fungerar alldeles utmärkt som förberedelse inför nationella provets delprov B i svenska 1. Läsförståelse Avancerad passar de elever som har en god läsförståelse och som behöver utmanas ytterligare. Boken innehåller bland annat texttyper som eleverna kommer att möta i sina fortsatta studier eller i arbetslivet. Elevpaket För att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat och lustfyllt lärande ingår en tryckt elevbok samt ett digitalt läromedel i elevpaketen till Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad. I det digitala läromedlet finns alla texter inlästa med textföljning, ett viktigt hjälpmedel t.ex. för elever som behöver stöd i sin läsning. Här finns också interaktiva uppgifter som övar ord och uttryck. Den tryckta elevboken ger en god struktur och överblick över innehållet. Tryckt bok Det tryckta läromedlet består av texter som är indelade i olika texttyper med övningar i tre olika nivåer (se ovan). Eleverna får möta olika sorters texter t.ex. noveller, tidningsartiklar, reportage, läromedelstexter, bloggar och debattinlägg. Varje uppslag inleds med ett ”läsrecept” som hjälper elever med strategier inför läsning av en specifik texttyp. Därefter presenteras texten och sedan kommer frågorna. Till varje bok hör även en översikt över allmänna lässtrategier och lästips. Digitalt läromedel Till varje tryckt bok medföljer ett digitalt läromedel. I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning. Genom de interaktiva uppgifterna övar eleverna på de ord och begrepp som finns i texterna. Ordövningarna är uppbyggda i två steg – ordförståelse och användning av ordet i ett sammanhang. I det digitala läromedlet finns även ordlistor och extra uppgifter.

Stäng
Läs mer om serien Läsförståelse för gymnasiet
Information

Författare:

Petra Andersson

ISBN:

9789144175737

Utgivningsår:

2019

Artikelnummer:

40287-BT01

Upplaga:

Första

Sidantal:

80

Digitalt läromedel

Licenstid:

12 mån
 ;