Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statsbidrag läromedel

Ready Steady Go! 3 Elevpaket - Tryckt bok + Digital elevlicens 12 mån

Skickas följande arbetsdag

Ready Steady Go! är särskilt anpassat för nyanlända elever eller elever som behöver extra stöd. Innehållet är på nybörjarnivå men tonårsinriktat. Allt står på engelska så eleverna behöver inte kunna svenska. Med Ready Steady Go! får eleverna också använda sitt modersmål eller egna förklaringar vid inlärning av nya ord. Ready Steady Go!3 Ready Steady Go! 3 förbereder eleverna för det nationella provet och är inriktad på att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i eng...

Läs mer

Ready Steady Go! är särskilt anpassat för nyanlända elever eller elever som behöver extra stöd. Innehållet är på nybörjarnivå men tonårsinriktat. Allt står på engelska så eleverna behöver inte kunna svenska. Med Ready Steady Go! får eleverna också använda sitt modersmål eller egna förklaringar vid inlärning av nya ord. Ready Steady Go!3 Ready Steady Go! 3 förbereder eleverna för det nationella provet och är inriktad på att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. Övningarna i boken är ofta av samma typ som de eleverna kommer att möta på det nationella provet. I Strategies and tips for testtakers har vi dessutom samlat tips på hur man kan förbereda sig och tänka eller göra under själva provet. Jämfört med Ready Steady Go! 2 har Ready Steady Go! 3 mer omfattande kapitel (tre kapiteltexter i stället för två), mer omfattande hörförståelseövningar och mer grammatik. Elevpaket – bok och digitalt läromedel Elevpaketet består av en tryckt elevbok som eleverna skriver i och ett digitalt läromedel. Fördelen med detta är att eleverna kan varva förberedelser och träning på egen hand i det digitala läromedlet med interaktion och kommunikation i undervisningsgruppen utifrån boken. Elevbok Elevboken är indelad i åtta kapitel med åtta sidor vardera. I varje kapitel finns texter inom olika genrer och på olika nivåer. Exempel på genrer som finns i bokens kapitel är; inbjudan, berättelse, faktatexter, insändare, reklam, dikter och meny. I uppgifterna till texterna i boken tränas läsförståelse, sökläsning, ordkunskap och reflektion. I varje kapitel tränas alla fyra förmågor. Förutom lästräningen finns också en hörförståelseövning, en samtalsövning och en skrivuppgift. Dessa är kopplade till kapitlets tema och genrer. Under rubriken Language work i kapitlet arbetar eleverna med grammatik. Längst bak i boken finns även en omfattande grammatisk uppslagsdel kallad Mini Grammar. Varje kapitel avslutas med Goals and Check yourself. Eleven får här testa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll i ett digitalt test och sedan utvärdera sitt arbete – både på egen hand och tillsammans med sin lärare eller en kamrat. Progress pages kan användas för att ge en samlad bild av hur arbetet med bokens kapitel och förmågorna fortskrider. Efter kapitel 4 och 8 finns Revision pages. Ena delen har rubriken Get out there och handlar om digital kompetens. Elevernas får prova på att söka efter information, filmer, musik, menyer och reklam på engelska på internet och att göra egna ljudinspelningar och filmer. Den andra delen handlar om att förbättra sitt skrivande t.ex. genom att använda synonymer eller fler beskrivande ord. Digitalt läromedel I det digitala läromedlet finns Pre-reading där kapitlets innehåll och ord presenteras med text, bild och ljud. Eleverna kan också lyssna på all text i den tryckta elevboken, vilket är en stor fördel när de ska finslipa sitt uttal. I inläsningarna möter eleverna engelska från olika delar av världen t.ex. Australien och Sydafrika. När eleven har gjort klart en uppgift i den tryckta boken finns det alltid fler övningar i det digitala läromedlet att arbeta vidare med. Dessa kan göras om och om igen både i skolan och hemma. Det finns ca 1050 deluppgifter i det digitala läromedlet. Här kan eleven träna: •glosor • stavning • läs- och hörförståelse • meningsbyggnad • grammatik. Övningarna finns på olika nivåer och det finns också en sammanfattande övning, Check yourself, som repeterar på två nivåer. Övningarna är självrättande och innehåller ofta en bekräftelse av det rätta svaret uppläst på engelska. Det finns en progression mellan delarna i serien vad gäller ljudinspelningarnas läshastighet och det antal röster och accenter som används. De elever som behöver extra utmaningar kan också läsa en svårare text inom kapitlets tema, Advanced reading, online. Det finns även filmklipp kopplade till några av bokens kapitel. I filmklippen uttalar sig engelska ungdomar kring olika frågor. Tanken är att filmklippen ska inspirera eleverna till att göra egna ljud- eller filminspelningar. Tydlig arbetsgång Det är en mycket tydlig arbetsgång i Ready Steady Go! 3. Alla kapitel är uppbyggda på samma sätt vilket skapar trygghet och igenkänning hos eleverna så att de kan fokusera på lärandet och möjliggör också självständigt arbete. Alla moment presenteras grundligt och progressionen sker i små steg med många övningstillfällen så att alla dina elever kan hänga med. Detta innebär att Ready Steady Go! 3 även kan passa andra elever, som inte är nyanlända men som också behöver mycket stöd i engelskundervisningen och som har som mål att nå betyget E.

Stäng
Läs mer om serien Ready Steady Go!
Mer information 

Se även Översikt Ready Steady Go! 1-3 elevpaket och lärarpaket under fliken Extra material.

Information

Avsedd för:

Åk 6, Åk 7, Åk 8, Åk 9

Författare:

Hippas Eriksson

ISBN:

9789144175829

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39000-BT01

Upplaga:

Första

Sidantal:

88

Digitalt läromedel

Licenstid:

12 mån
 ;