Privatperson Logga in

Blodets sjukdomar

- lärobok i hematologi (bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

606 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Blodets sjukdomar är en helt ny lärobok under redaktion av Gösta Gahrton och Gunnar Juliusson, där ett stort antal experter beskriver det aktuella kunskapsläget i hematologi, ett område som utvecklats mycket dramatiskt under de senaste 10–15 åren. Boken innehåller en beskrivning av de allra senaste landvinningarna inom diagnostik, prognostik och nya behandlingsmetoder. Molekylär diagnostik har nu blivit vardag. Många nya läkemedel har utvecklats under de senaste åren, nya cellterapier har til...

Författare

Gösta Gahrton

Gösta Gahrton, Professor, f.d. överläkare, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm.

Gunnar Juliusson

Gunnar Juliusson, professor, överläkare, Stamcellscentrum, Lunds universitet, Lund samt Verksamhetsområde (VO) Hematologi, onkologi och strålningsf...

Jan Astermark

Jan Astermark, Docent, överläkare, Hematologi- och koagulationskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund/Malmö.

Gösta Berlin

Gösta Berlin Professor, överläkare, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping.

Rolf Billström

Rolf Billström, Docent, överläkare, Hematologi, medicinkliniken, område MP, Kärnsjukhuset, Skövde.

Gunnar Birgegård

Gunnar Birgegård, Professor emeritus, f.d. överläkare i hematologi, Verksamhetsområde hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Gunilla Enblad

Gunilla Enblad, Professor, överläkare, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ann Gardulf

Ann Gardulf Docent, leg. sjuksköterska, Institutionen för laboratoriemedicin, Sektionen för klinisk immunologi, Karolinska Institutet och Karolinsk...

Bengt Gårdlund

Bengt Gårdlund, Docent, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Helene Hallböök

Helene Hallböök, docent, överläkare, VO Hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Pauline Harper

Pauline Harper, docent, överläkare, Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Eva Hellström-Lindberg

Eva Hellström Lindberg, Professor, överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Jan-Inge Henter

Jan-Inge Henter, professor, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm.

Jan-Olof Hildén

Jan-Olof Hildén, med.dr, överläkare, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping.

Lars Hjorth

Lars Hjorth, Med.dr, överläkare, Sektionen för pediatrisk hematologi och onkologi, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus...

Mats Jerkeman

Mats Jerkeman är onkolog vid Skånes Onkologiska Klinik med särskilt ansvar för maligna lymfom och docent i onkologi vid Lunds universitet. Han bedr...

Bertil Johansson

Bertil Johansson, Professor, överläkare, Genetiska kliniken, Laboratoriemedicin Skåne, Lund.

Eva Johansson

Eva Johansson, sjuksköterska, med.dr, docent, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Insti...

Bengt Jönsson

Bengt Jönsson, Professor emeritus, Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Stockholm.

Jan-Ingvar Jönsson

Jan-Ingvar Jönsson, Professor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Linköping.

Eva Kimby

Eva Kimby, Docent, överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Sigurdur Yngvi Kristinsson

Sigurdur Yngvi Kristinsson, med.dr, bitr. överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Ola Landgren

Ola Landgren, Senior investigator, chief Multiple myeloma section, National Cancer Institute, National Institutes of Health Bethesda, Maryland, USA.

Katarina Le Blanc

Katarina Le Blanc, Professor, överläkare, Hematologi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Sören Lehmann

Sören Lehmann, Docent, överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Rolf Ljung

Rolf Ljung professor, överläkare, Lunds Universitet, Barnmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö/Lund.

Per Ljungman

Per Ljungman, Professor, verksamhetschef, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Mats Merup

Mats Merup, docent, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Herman Nilsson-Ehle

Herman Nilsson-Ehle, docent, överläkare, Sektionen för Hematologi och koagulation, Medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Tor Olofsson

Tor Olofsson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för hematologi & transfusionsmedicin, Lund.

Ulrik Overgaard

Ulrik Overgaard, Leg. läkare, Hematologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Jan Palmblad

Jan Palmblad, professor emeritus i medicin vid Karolinska Institutet. Har drivit forskning om inflammation, infektionsförsvar och nutrition sedan 4...

Anna Porwit

Anna Porwit MD, PhD, professor, University of Toronto, Department of laboratory medicine and pathobiology, University Health Network, Toronto Gener...

Thomas Relander

Thomas Relander, Med.dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Olle Ringdén

Olle Ringdén, professor, Avdelning för terapeutisk immunologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Jan Samuelsson

Jan Samuelsson, Docent, överläkare, Hematologsektionen, VO Internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm.

Sam Schulman

Sam Schulman, Professor, överläkare, Department of medicine, McMaster University, Hamilton, ON, Canada.

Bengt Simonsson

Bengt Simonsson, Professor emeritus, Uppsala Universitet, Uppsala.

Jan Sjölin

Jan Sjölin, Professor, överläkare, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Edvard Smith

C. I. Edvard Smith Professor, överläkare, Institutionen för laboratoriemedicin och immunbristenheten vid laboratoriemedicin Karolinska Institutet s...

Leif Stenke

Leif Stenke, docent, överläkare, Hematologiskt Centrum och KcRN, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Christer Sundström

Christer Sundström, Professor, Klinisk patologi och cytologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ingemar Turesson

Ingemar Turesson, docent, överläkare, Hematologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Hans Wadenvik

Hans Wadenvik, Professor, överläkare, Sektionen för hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Staffan Wahlin

Staffan Wahlin, med.dr, överläkare, Sektionen för hepatologi, Gastrocentrum medicin, K63, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Ingemar Winqvist

Ingemar Winqvist, Med.dr, överläkare, Hematologikliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Anders Österborg

Anders Österborg, Professor, överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer