Privatperson Logga in

Utbildning, makt och politik

Skickas följande arbetsdag

292 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Att analysera makt och inflytande är viktigt för att förstå utbildningens villkor och uppgifter i samhället. Med hjälp av sådana analyser kan man förklara varför pedagogiska verksamheter ser ut som de gör och vad som ligger bakom framgångar och misslyckanden. Det är särskilt viktigt att visa på de situationer där maktutövande leder till segregering, diskriminering eller favori­sering inom skolans värld. Utbildning – makt och politik belyser en rad aktuella frågor om utbildningspolitik och mak...

Författare

Sverker Lindblad

Sverker Lindblad är professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Lisbeth Lundahl

Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hennes forskning har särskilt behandlat frågor om utbildningspolitik och sk...

Andreas Bergh

Andreas Bergh är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Andreas Be...

Annika Bergviken Rensfeldt

Annika Bergviken Rensfeldt är FD i pedagogik, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet ...

Maria Blomgren

Maria Blomgren är universitetslektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Maria Blomgren är speciellt intresserad...

Susanne Dodillet

Susanne Dodillet är FD i idé- och lärdomshistoria och forskarassistent vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet....

Rita Foss Lindblad

Rita Foss Lindblad är FD i vetenskapsteori och professor vid Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås. Rita Foss Lindblads forskningsintresse...

Michael Hansen

Michael Hansen är lärare och doktorand vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Martin Harling

Martin Harling är fil.dr i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör relationer mellan differentiering och jämlikhet, hur el...

Ingrid Henning Loeb

Ingrid Henning Loeb är lektor i pedagogik med inriktning mot arbetslivspedagogik vid Göteborgs universitet. Där är hon programledare för Yrkeslärar...

Elsi-Brith Jodal

Elsi-Brith Jodal är doktorand vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och verksam inom forskningsmiljön Peda...

John Benedicto Krejsler

John B. Krejsler är docent vid Institutionen för pedagogik & utbildning vid Aarhus Universitet (Köpenhamn). John B Krejsler forskar om transnat...

Karin Lumsden Wass

Karin Lumsden Wass är lektor i pedagogik med inriktning mot vuxenpedagogik vid Göteborgs universitet. Där undervisar hon framför allt på personalve...

Ulf Lundström

Ulf Lundström. Docent i pedagogiskt arbete och universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Lundström...

Ulf Olsson

Ulf Olsson är docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Ulf Olssons forskningsintresse rör nutidshistoriska pers...

Kenneth Petersson

Kenneth Petersson är universitetslektor och docent vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet. Kenneth Peterssons ...

Daniel Pettersson

Daniel Pettersson är universitetslektor vid Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Högskolan i Gävle. Daniel Pettersson är ä...

Olof Reichenberg

Olof Reichenberg Carlström är doktorand vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, med inriktning mot utbildningsv...

Caroline Runesdotter

Caroline Runesdotter är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Caroline Runesdotters forsk...

Linda Rönnberg

Linda Rönnberg är docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Linda Rönn...

Pia Skott

Pia Skott är lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Skott forskar om skolans sty...

Caroline Waks

Caroline Waks är universitetslektor och docent i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Caroline Waks forskning...

Gun-Britt Wärvik

Gun-Britt Wärvik är docent i pedagogik och verksam som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universit...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer