Privatperson Logga in

Utbildningshistoria

- en introduktion (Bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

429 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, och Johannes Westberg, professor i pedagogikvid Örebro universitet, är redaktörer för denna bok. Båda är aktiva forskare och har undervisat om utbildningshistoria inom lärarutbildningar. utbildningshistoria – en introduktion Utbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia. I boken ges närmare beskrivningar av...

Utbildningshistoria är en gedigen och stor exposé över området och kan ses som ett standardverk inom ämnet.

Författare

Esbjörn Larsson

Esbjörn Larsson (f. 1968), fi l.dr i historia och universitetslektor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet. Larsson disputerade 2005 vid Up...

Johannes Westberg

Johannes Westberg (f. 1978), fil.dr i historia. Westberg disputerade 2008 vid Uppsala universitet på en avhandling om förutsättningarna för förskol...

Thom Axelsson

Thom Axelsson är fil.dr i Tema barn och verksam som lektor vid Malmö högskola. Axelsson forskar kring barndom och skola ur ett historiskt perspekti...

Sara Backman Prytz

Sara Backman Prytz (f. 1981), fil.mag. i litteraturvetenskap och doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Backman Prytz skriver på...

Anne Berg

Anne Berg (f. 1981), fi l.dr i historia. Berg disputerade 2011 vid Uppsala universitet på en avhandling om den svenska nationsformeringsprocessens ...

Peter Bernhardsson

Peter Bernhardsson (f. 1982), fi l.mag. i tyska och doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Bernhardsson är även delaktig inom Na...

Emil Bertilsson

Emil Bertilsson (f. 1979), fi l.kand. i historia och doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet samt verksam inom forskningsgruppen f...

Lotta Brantefors

Lotta Brantefors (f. 1952), fil. dr och universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet. Brantefors disputerade 2011 vid Uppsala universitet ...

Henrik Edgren

Henrik Edgren (f. 1972), fi l.dr i historia. Edgren disputerade 2005 vid Uppsala universitet på en avhandling som handlade om uppbyggandet av en sv...

Samuel Edquist

Samuel Edquist (f. 1973), docent i historia, verksam vid Uppsala universitet och Södertörns högskola. Han har främst forskat om kulturella ideal in...

Lars Elenius

Lars Elenius (f. 1952), professor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Elenius fokuserar i sin forskning på hist...

Carl Frängsmyr

Carl Frängsmyr (f. 1971), docent i idé- och lärdomshistoria. Frängsmyr utgav 2010 tvåbandsverket Uppsala universitet 1852–1916, vilket ingår i ett ...

Jonas Gustafsson

Jonas Gustafsson (f. 1955), fil.dr i pedagogik och verksam som universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Han disputerade 2000 vid ...

Sandra Hellstrand

Sandra Hellstrand (f. 1983), fil.mag. i ekonomisk historia och doktorand i samma ämne vid Stockholms universitet. Hellstrand skriver på en avhandli...

Janne Holmén

Janne Holmén (f. 1977), fil.dr i historia. Holmén disputerade 2006 vid Uppsala universitet på en avhandling om hur Norges, Sveriges och Finlands ol...

Magnus Hultén

Magnus Hultén (f. 1970), tekn.lic. och fil.dr i pedagogik. Hultén disputerade 2008 vid Stockholms universitet på en avhandling om naturvetenskapens...

Joakim Landahl

Joakim Landahl, fil.dr i pedagogik. Landahl disputerade 2006 vid Stockholms universitet på avhandlingen Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- oc...

Anna Larsson

Anna Larsson är professor i idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintressen ä...

Daniel Lindmark

Daniel Lindmark (f. 1960), docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi och professor i historia med inriktning mot lärarutbildning och pedagogisk yrkesv...

Christian Lundahl

Christian Lundahl (f. 1972) är fil dr i pedagogik och professor vid pedagogiska institutionen, Karlstad universitet. Han har även ett lektorat vid ...

Fay Lundh Nilsson

Fay Lundh Nilsson (f. 1952), fil.dr och lektor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Lundh Nilsson disputerade 2007 vid Lunds universitet på ...

Jörgen Mattlar

Jörgen Mattlar är lektor i didaktik vid Uppsala universitet, där han är verksam som lärarutbildare. Hans forskning handlar huvudsakligen om läromed...

Niclas Lindström

Niclas Lindström är filosofie doktor i etik och lektor i religionsvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskning berör bland annat värderingar och ...

Johan Prytz

Johan Prytz (f. 1975), fi l.dr i matematik med inriktning mot matematikens historia och didaktik samt universitetslektor i matematikdidaktik vid Up...

Stefan Rimm

Stefan Rimm (f. 1974), fi l.mag. i retorik och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet. Rimm disputerar hösten 2011 på avhandlingen ”Vältaligh...

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp (f. 1974), fil.dr i historia och högskolelektor i historia vid Södertörns högskola. Ringarp disputerade 2011 vid Lunds universitet ...

Henrik Román

Henrik Román är fil.dr i pedagogik och gymnasielärare i svenska, historia och filosofi. Verksam som forskare och lärare vid pedagogiska institution...

Björn Sandahl

Björn Sandahl (f. 1975), fil.dr i historia. Sandahl disputerade 2006 vid Stockholms universitet på avhandlingen Ett ämne för alla? som behandlade s...

Pia Skott

Pia Skott är lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Skott forskar om skolans sty...

Fredrik Thisner

Fredrik Thisner (f. 1973), fil.dr i historia och lektor i historia, särskilt militärhistoria vid Försvarshögskolan. Thisner disputerade 2007 vid Up...

Olof Winberg

Ola Winberg (f. 1971), skriver på en doktorsavhandling om svenska adelsmäns kontinentala bildningsresor på 1600-talet. Som forskningsassistent vid ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer