Politik och kön

Feministiska perspektiv på statsvetenskap

Skickas följande arbetsdag

323 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Denna bok är en ovärderlig introduktion till feministisk statsvetenskaplig forskning. Här presenteras feministiska teorier och empiriska analyser som tillsammans tecknar en bild av ett kreativt forskningsfält som samlas kring vikten av att använda kön som analytiskt verktyg, och som rymmer både konstruktiva teoretiska debatter och intressanta empiriska resultat. Boken innehåller introduktioner till feministisk forskning inom de statsvetenskapliga subdisciplinerna politisk teori, svensk polit...

Inom vissa delar av statsvetenskapen har feministiska teorier blivit en integrerad del av forskningen, såsom inom studier av representativitet där kön alltid är en parameter. Andra delar, exempelvis demokratiseringsforskningen, inkluderar däremot nästan aldrig kön vilket kan tyckas märkligt. Det är en välskriven och lättöverskådlig introduktion till ett ämne som tar allt större plats inom samhällsvetenskapliga universitetsutbildningar.

Information

ISBN:

9789144117768

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39514-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

272

Författare

Lenita Freidenvall

Lenita Freidenvall är docent och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar främst på politisk representation, ...

Maria Jansson

Maria Jansson är docent och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör feministisk teori, feministiska säke...

Annika Bergman Rosamond

Annika Bergman Rosamond är lektor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskningsintressen rör feministiska säkerhetsstudier, feminism oc...

Christina Bergqvist

Christina Bergqvist är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad mot frågor om svensk välfärdspolitik och po...

Elin Bjarnegård

Elin Bjarnegård är docent i statskunskap och lektor i utvecklingsstudier vid Uppsala universitetet. Hennes forskningsintressen rör jämförande polit...

Maria Carbin

Maria Carbin är docent och lektor i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier. Hon disputerade år 2010 i statsvetenskap vid Stockholms unive...

Drude Dahlerup

Drude Dahlerup är professor emerita i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på sociala rörelser, politisk represent...

Maud Eduards

Maud Eduards är professor emerita i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning är sedan länge inriktad mot frågor kring kön, polit...

Nina Lykke

Nina Lykke är professor emerita i Genus och kultur, Tema Genus, Linköpings universitet, meddirektör för GEXcel International Collegium for Advanced...

Helena Olofsdotter Stensöta

Helena Olofsdotter Stensöta är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon forskar och undervisar i frågor om genus, etik, offentlig adm...

Malin Rönnblom

Malin Rönnblom är docent i statsvetenskap och lektor i genusvetenskap, verksam vid Karlstads och Umeå universitet. Hennes forskningsintressen rör f...

Diane Sainsbury

Diane Sainsbury är professor emerita vid Stockholms universitet. Hennes forskning behandlar könsdimensionen i välfärdsstater, kvinnors organisering...

Helena Tinnerholm Ljungberg

Helena Tinnerholm Ljungberg är doktor i statsvetenskap och postdoktor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Hon disp...

Maria Wendt

Maria Wendt är docent och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har bland annat forskat om mäns våld mot kvinnor, om nationalism ...

Lena Wängnerud

Lena Wängnerud är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad på frågor om politisk representation, kön och ...

Cecilia Åse

Cecilia Åse är docent i statsvetenskap och lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. I sin forskning har hon bland annat intresserat sig ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer