Rehabiliteringsvetenskap

Rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv

Skickas följande arbetsdag

348 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Boken går igenom olika verksamhetsområden som handhar rehabilitering med inriktning på ansvar och skyldigheter. Även sjukskrivningens komplexitet, principerna bakom rehabilitering, individperspektivet med den försäkrades rättigheter och ansvar i en rehabiliteringssituation, rätten till ersättning med fokus på rekvisiten sjukdom och arbetsoförmåga gås igenom. Funktionstillstånd och funktionshinder analyseras i ett sjukfrånvaroperspektiv. Hindrande och underlättande faktorer vid rehabilitering ...

Den beskriver på ett förtjänstfullt sätt bland annat arbetsgivarens ansvar och skyldigheter liksom individens rätt till rehabiliteringsåtgärder. Mycket viktig kunskap förmedlas!

Information

ISBN:

9789144104331

Utgivningsår:

2006

Revisionsår:

2015

Artikelnummer:

32242-03

Upplaga:

Tredje

Sidantal:

272

Författare

Jan Ekholm

Jan Ekholm är professor emeritus i Rehabiliteringsmedicin vid Karolinska Institutet, Stockholm. Han var tidigare överläkare och klinikchef för Reha...

Lotta Vahlne Westerhäll

Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt med inriktning på socialrätt vid juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göte...

Alf Bergroth

Alf Bergroth är professor emeritus i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet, där han tagit initiativ till utbildningsprogrammet i rehabilit...

Kristina Schüldt Ekholm

Kristina Schüldt Ekholm är professor emerita i Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet. Hon var tidigare universitetslektor och studierektor...

Runo Axelsson

Runo Axelsson är professor i health management vid universitetet i Aalborg i Danmark. Han har tidigare varit professor i företagsekonomi med inrikt...

Sven Uno Marnetoft

Sven-Uno Marnetoft är doktor i medicinsk vetenskap och docent i Rehabiliteringsvetenskap och disputerade 2000 vid Karolinska Institutet på en avhan...

John Selander

John Selander är professor i Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet. Han disputerade 1999 vid Karolinska Institutet på en avhandling om arb...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer