Privatperson Logga in

Ledning och (sned-)styrning i högskolan

Skickas följande arbetsdag

319 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Högskolor och universitet har under senare decennier expanderat kraftigt – och med det tilltagande lednings- och styrformer. Dessa former präglas alltmer av en myndighetslogik som riskerar att kollidera med och att tränga undan en god kärnverksamhet , det vill säga bra utbildning och forskning. Allt oftare görs prioriteringar med fokus på att arbetet formellt ska gå rätt till, konflikter undvikas och att det utåt ska se bra ut. Vad innebär då denna utveckling och vad blir konsekvensern...

Information

Författare

Mats Alvesson

Mats Alvesson är professor vid Lunds universitet och arbetar även vid University of Queensland, Australien, och City University, London. Han forska...

Stefan Sveningsson

Stefan Sveningsson är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad på chefsarbete, ledarskap samt strategisk och o...

Mats Benner

Katja Einola

Marianne Ekman Rising

Marianne Ekman Rising är professor vid skolan för Industriell Teknik och Management på Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm, där hon forskar inom b...

Susann Gjerde

Susann Gjerde är docent vid Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge, samt forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning...

Maria Grafström

Maria Grafström, docent i företagsekonomi, är verksam som forskare och forskningsledare på Score (Stockholm Centre for Organizational Research) vid...

Lars Haikola

Tommy Jensen

Tommy Jensen är professor i företagsekonomi och arbetar vid Stockholm Business School, Stockholms universitet. Tommy undervisar ekonomer i etik och...

Anna Jonsson

Anna Jonsson är docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och forskar om kunskapsöverföring och lärande inom organisationer och i samhället. J...

Mikael Klintman

Mikael Klintman är professor vid Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, där han disputerade 2000. Han tillbringade sin postdok-period vi...

Monica Lindgren

Monica Lindgren är kopplad till Centrum för Entreprenörskap och Affärsskapande vid Handelshögskolan i Stockholm.

Christer Löfstedt

Johann Packendorff

Johann Packendorff är professor vid skolan för Industriell Teknik och Management på Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm, där han forskar och under...

Josef Pallas

Josef Pallas är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på att förstå hur olika ideal och för...

Håkan Pihl

Håkan Pihl är rektor vid Högskolan Kristianstad och docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. Han har lång erfarenhet som akademisk ledare; ...

Peter Svensson

Peter Svensson är docent i företagsekonomi och forskar och undervisar på företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan, Lunds universitet. H...

Stefan Tengblad

Stefan Tengblad är professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om chefers arbete, medarbetarskap och HR...

Linda Wedlin

Linda Wedlin är professor i företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Hennes forskning handlar om styrning och reglering av universitet och högskolo...

Andreas Werr

Andreas Werr innehar Lars Erik Lundbergs professur i företagsekonomi, speciellt Human Capital Management och är prefekt för institutionen för föret...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer