Fritidshemmets didaktik

Skickas följande arbetsdag

298 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Skollagen slår fast att fritidshemmet ska bedriva undervisning, vilket har inneburit nya uppdrag för fritidsläraren med krav på systematik, planering och uppföljning – med andra ord på en didaktik för fritidshem. Av tradition har lärande på fritidshemmet utgått från elevens intressen och elevgruppens samspel, och lärandet har fångats i flykten i den mer informella lärandemiljön. Hur kan sådana förhållningssätt förenas med och berika skolans undervisning? Vilka risker finns? Den reviderade upp...

Läs den här boken om du är skolledare och tycker att du kan mycket om fritidshemsverksamhet eller om du tycker att du kan lite om den. Detta är också en utmärkt bok att plocka kapitel för kollegialt lärande kring ett ämne. Varje kapitel avslutas nämligen med en diskussionsfråga, så fortbildningsupplägget är liksom klart.

En bok fylld med teorier, forskningsbaserad fakta och även en del konkreta tips som även lämpar sig till vidareutbildning av redan verksam fritidshemspersonal.

Information

ISBN:

9789144121925

Utgivningsår:

2013

Revisionsår:

2017

Artikelnummer:

35861-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

256

Författare

Ann S Pihlgren

Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutv...

Birgit Andersson

Birgit Andersson tjänstgör sedan 1990-talet som universitetsadjunkt och för närvarande också som doktorand i pedagogiskt arbete vid institutionen f...

Karin Aronsson

Karin Aronsson är professor vid Institutionen för Barn- och Ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Hon forskar kring barns och ungdomars sociala...

Sven Hartman

Sven Hartman är professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet. Han har tidigare också arbetat med lärarutbildning vid Linköpings univer...

Anneli Hippinen Ahlgren

Anneli Hippinen Algren, fil.mag., är fritidspedagogutbildad i Stockholm, där hon arbetat som fritidspedagog i åtta år och under denna tid även skri...

Mikael Jensen

Mikael Jensen är fil.dr. i utbildningsvetenskap och anställd som universitetslektor. Information om aktuell lärosätestillhörighet och forskning fin...

Eva Kane

Eva Kane, fil.dr och MSSc Master of Social Science i Lifelong learning, arbetar som universitetslektor med utbildning av fritidslärare på Stockholm...

Lars Lindström

Lars Lindström är professor emeritus i pedagogik vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, CeHum, Stockholms universitet. Han undervisade 1...

Monica Orwehag

Monica Hansen Orwehag är fil.dr i pedagogik, tidigare lärare och fritidspedagog, och arbetar som forskare och lärarutbildare vid Högskolan Väst. He...

Kjell Pihlgren

Kjell Pihlgren har arbetat som lärare och skolledare under hela sitt yrkesliv. Han har varit aktiv kommunpolitiker med ett särskilt intresse för ba...

Birgitta Qvarsell

Birgitta Qvarsell är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon intresserar sig för pedagogikens relation till barns kultur och ...

Björn Sjöblom

Björn Sjöblom är forskare vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hans forskning rör barns och ungdomars användni...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer