Fritidshemmet

- fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan

Skickas följande arbetsdag

273 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och fördjupar viktiga delar av fritidslärares yrkesroll, kunskap och kompetens. Den reviderade upplagan ­omfattar de reformer och styrdokument som tillkommit under senare år. ­Områden som behandlas är: demokrati- och värdegrundsuppdraget samt hur lärare går till väga för att öka barns inflytande och ansvar i vardagen barns lek, kreativitet och intressen samt hur vuxnas förhållningssätt och u...

Denna upplaga har uppdaterats för att också omfatta nya reformer och det tillägg som gjordes i styrdokumenten, där utbildningsuppdraget för fritidshemmet stärks med syfte och centralt innehåll. Fritidsläraren har idag en större roll i elevernas lärprocesser vilket lyfts fram och diskuteras i denna bok som ger värde åt fritidshemmets viktiga uppdrag.

Information

ISBN:

9789144121963

Utgivningsår:

2011

Revisionsår:

2017

Artikelnummer:

33954-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

336

Författare

Ann S Pihlgren

Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutv...

Karin Aronsson

Karin Aronsson är professor vid Institutionen för Barn- och Ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Hon forskar kring barns och ungdomars sociala...

Hans Fröman

Hans Fröman är socionom med mångårig erfarenhet av konsultativt och handledande arbete med skola/förskola som dominerande arbetsområde. Han handled...

Anneli Hippinen Ahlgren

Anneli Hippinen Algren, fil.mag., är fritidspedagogutbildad i Stockholm, där hon arbetat som fritidspedagog i åtta år och under denna tid även skri...

Lena Holmberg

Lena Holmberg har en mångårig erfarenhet som rektor för skolans samtliga stadier, fritidshems- och förskoleverksamhet. Hon är utbildad hushållslära...

Rosie Jacobsson

Rosie Jacobsson är fritidspedagog, hälsopedagog och adjunkt i fritidshemmets didaktik med inriktning: hälsa, ledarskap och gruppdynamik i ett multi...

Per-Olof Johansson

Per Olof Johansson har sin bakgrund som lärare i grundskolan. Han är fil.kand. med pedagogik som huvudämne och har haft tjänst som forskningsassist...

Eva Kane

Eva Kane, fil.dr och MSSc Master of Social Science i Lifelong learning, arbetar som universitetslektor med utbildning av fritidslärare på Stockholm...

Stuart Lester

Stuart Lester har varit Senior Lecturer i Play and Playwork vid University of Gloucestershire, England, och utbildare och rådgivare för Independent...

Lars Lindström

Lars Lindström är professor emeritus i pedagogik vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, CeHum, Stockholms universitet. Han undervisade 1...

Malin Rohlin

Malin Rohlin, fil.dr, är grundutbildad fritidspedagog. Hon har varit fackligt och skolpolitiskt aktiv. Sedan 2001 är hon fil.dr i pedagogik och und...

Gudrun Schön Johansson

Gudrun Schön-Johansson, fil.mag., är universitetsadjunkt, utbildad rytmiklärare vid Dalcrozeseminariet i Stockholm och undervisar framför allt frit...

Anneli Vossman Strömberg

Anneli Vossman Strömberg är sedan 2007 rektor på Freinetskolan Mimer i Norrtälje, där hon tidigare var lärare och arbetslagsledare sedan starten 19...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer