Transspråkande i svenska utbildningssammanhang

Skickas följande arbetsdag

279 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Begreppet transspråkande är användbart för att analysera språkande där en mångfald av språkliga resurser ingår. Transspråkande som pedagogik utmanar traditionella förhållningssätt och arbetssätt till förmån för sådana där elevernas språkliga repertoarer erkänns och används i lärprocesser. Transspråkande som praktik innebär därmed att man i den pedagogiska verksamheten utgår från flerspråkighet som norm för människors sätt att vara i och använda språk. Författarna i denna antologi utforskar t...

Information

ISBN:

9789144119755

Utgivningsår:

2018

Artikelnummer:

39620-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

280

Författare

BethAnne Paulsrud

BethAnne Paulsrud är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling och universitetslektor i engelska vid Högskolan Dal...

Jenny Rosén

Jenny Rosén är doktorand i pedagogik inom forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning didaktik vid Örebro universitet samt adjunkt i svenska ...

Boglárka Straszer

Boglárka Straszer är fil.dr i finsk-ugriska språk och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Hon är forskare och läraru...

Åsa Wedin

Åsa Wedin är fil.dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete (svenska som andraspråk) vid Högskolan Dalarna. Hennes forskningsi...

Ingela Holmström

Ingela Holmström är fil.dr i pedagogik och biträdande lektor i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet vid Stockholms universitet. Hennes fors...

Carla Jonsson

Carla Jonsson, fi l.dr i engelska, är universitetslektor på Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling vid...

Camilla Lindahl

Camilla Lindahl är fil.dr i naturvetenskapsämnenas didaktik med särskilt intresse för teckenspråkig tvåspråkig undervisning och lärande. Hon arbeta...

Birgitta Ljung Egeland

Birgitta Ljung Egeland är fil.dr i pedagogiskt arbete och lektor i svenska språket. Hon är verksam vid Karlstads universitet där hon arbetar med lä...

Krister Schönström

Krister Schönström är fil.dr och universitetslektor i svenska som andraspråk för döva vid Stockholms universitet. Hans forskningsintresse rör olika...

Frida Siekkinen

Frida Siekkinen är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon arbetar med lärarutbildning och hennes forskningsintressen...

Gudrun Svensson

Gudrun Svensson är fil.dr i nordiska språk och lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. Hon är lärarutbildare och forskare med inrik...

Ann-Christin Torpsten

Ann-Christin Torpsten är fil.dr och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon är forskare och lärarutbildare med inriktning mot lärande, utbil...

Jeanette Toth

Jeanette Toth är doktorand i språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hon har undervisat i bland annat engelska och svenska som andraspråk i grund...

Harriet Zilliacus

Harriet Zilliacus är fil.dr i pedagogik och universitetslektor i allmän- och vuxenpedagogik på pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer