Visuell kunskap för multimodalt lärande

Skickas följande arbetsdag

247 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Vårt moderna samhälle är i allt högre grad multimodalt och olika uttrycksformer som bild, text, ljud och musik kombineras för kommunikation av skilda slag. Visuella representationer genomsyrar i stort sett alla delar av vår globaliserade vardag, och bildanalys är ofta avgörande för en kritisk granskning av människors uppfattningar och förförståelse av historiska och politiska skeenden. I utbildningssammanhang har visuella uttryck därför stor potential som didaktiska verktyg långt utanför ämne...

Jag tyckte boken var intressant och lärorik och var perfekt läsning inför min kommande VFU-period där jag ska planera egna lektioner. Jag ska diskutera olika upplägg med min LLU och hoppas jag kan få testa på olika upplägg kopplade till boken. Denna bok fungerar verkligen för alla typer av lärare och borde användas mer på lärarutbildningar.

Det är en engagerande bok som känns modern och som breddar bildens betydelse och sätter in den i ett samhälleligt sammanhang där eleverna får möjlighet att fördjupa och reflektera över sitt lärande.

Information

ISBN:

9789144114699

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39339-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

217

Författare

Margaretha Häggström

Margaretha Häggström är universitetsadjunkt och arbetar med olika lärarprogram i högskoleförlagda såväl som i verksamhetsförlagda kurser, framför a...

Hans Örtegren

Hans Örtegren är docent vid estetiska ämnen i Umeå Universitet och har bakgrund som bildlärare och konstvetare. Ett forskningsområde är konstpedago...

Kerstin Ahlberg

Kerstin Ahlberg är utbildad bildlärare med många års erfarenhet från undervisning i grundskolan, gymnasiet och inom lärarutbildningen. Sedan hösten...

Helena Danielsson

Helena Danielsson är fil.dr i pedagogik och verksam som lärarutbildare och forskare vid Högskolan Dalarna i bild- och mediedidaktik. Hennes studier...

Kerstin Ericson

Kerstin Ericson är fil.dr i naturgeografi och utbildningsledare för lärarutbild-ningen vid Jönköping University. Hennes forskning behandlar landfor...

Tarja Karlsson Häikiö

Tarja Karlsson Häikiö är fil.dr i konst- och bildvetenskap och verksam som forskare och lärarutbildare vid Göteborgs universitet med tidigare yrkes...

Feiwel Kupferberg

Feiwel Kupferberg är professor i pedagogik vid institutionen Kultur, språk, medier på Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola och var...

Anneli Martin

Anneli Martin är lektor i bild och formgivning vid Högskolan väst, Trollhättan. Hon arbetar som lärarutbildare inom bild, media och animation. Unde...

Malena Wallin

Malena Wallin är universitetsadjunkt och undervisar i bilddidaktik och i VFU-kurser vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg och på lä...

Margareta Wallin-Wictorin

Margareta Wallin Wictorin är docent i konst- och bildvetenskap och arbetar som lektor i kulturstudier på Karlstads universitet. Hon är också medlem...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer