Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kika närmare på Team English 

Digitalt läromedel

I det digitala läromedlet finns ljud, filmer och övningar kopplade till läsebokens berättelse. Där ingår: 

  • Read & Listen – digitala versioner av både originalet och den lättlästa boken där en röstskådespelare läser med textföljning
  • Words – ordövningar till berättelsen
  • Listen & Answer – höravsnitten till berättelsen med hörförståelsefrågor
  • Read & Answer – läsförståelsefrågor till berättelsen
  • Peer readers – korta filmer där läskompisar sammanfattar, tycker till och agerar som läsande förebilder 
  • Speak & Write – individuella uppdrag kopplade till läsningen som eleverna får lösa antingen skriftligt eller muntligt 
Läs eller lyssna på kap 1-3

 

 

Sam's Secret

– en spännande fantasyberättelse

Läseboken är en tryckt bok med många illustrationer och lässtödsglosor
som båda samverkar för att underlätta förståelsen.  

Berättelsen är indelad i sju units om tre kapitel vilket ger 21 kapitel. Varje unit avslutas
med ett hörförståelsekapitel där eleverna får spetsa öronen för att lyssna på
upplösningen i handlingen och veta hur det går för barnen. Till hörförståelsen hör ett rikt
illustrerat uppslag med många detaljer och lässtödsglosor i kanten.

 

Lättläst version – Support

För att alla elever i en klass ska kunna dela den gemensamma läsupplevelsen finns läseboken
i en lättläst version. Genom bearbetning har text­omfånget minskats till hälften utan att huvuddragen i
berättelsen går förlorade. Texten är satt med kortare rader, större radavstånd och fler
blankrader så att själva bokens sidantal är detsamma som i originalversionen. Support-versionen kan
både vara ett fullgott alternativ för den elev som siktar mot godkänt i engelska eller ett hjälpmedel för
att kunna gå vidare och läsa originalversionen. Omslaget till Support-versionen pryds med en fjäder.

 

 

Activity Book

– en kooperativ och tematisk elevbok

Activity Book är en tematisk arbetsbok som tränar alla färdigheter. Här finns texter för
läsförståelse, hörförståelseövningar, uppgifter för att tala och skriva samt grammatik- och
ordkunskapsträning. Activity Books sju teman finns också invävda i berättelsen i
läseboken, där varje unit om tre kapitel har en koppling till temat i Activity Book. Arbetet
med Activity Book och berättelsen förstärker därmed varandra. 

Activity Book varvas enskilt arbete med kooperativt lärande i par, grupp eller klass där
eleverna lär tillsammans och av varandra. Särskild tyngd läggs vid talövningarna och att
få alla elever att våga tala. Här är det kooperativa arbetet nyckeln till att eleverna får
mycket taltid, stöd av uppgiften och de andra eleverna samt att de får prata i mindre grupper.   

En resa genom USA

Författaren till Activity Book är läraren Melissa Nilsson från Philadelphia som idag bor och
undervisar i Sverige. Activity Book är skriven på amerikansk engelska och eleverna får via
de sju temana träffa sju amerikanska barn och göra en resa genom sju olika regioner i USA.   

 

Alla delar i Team English A