Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Vingböckerna

Vingböckerna

- läsfärdighet med läsglädje

Vingböckerna är kvalitetsböcker utöver det vanliga. En härlig samling karaktärer och engagerande texter gör det möjligt för eleverna att redan från första början uppleva läsningen som både underhållande och meningsfull.

Vingböckerna Komplett sats steg 1–12, består av 60 böcker fördelade på 12 steg.

  • 5 olika böcker på varje steg
  • 16 sidor i varje bok (steg 1–10)
  • 24 sidor i varje bok (steg 11–12)

Till Vingböckerna går det även att beställa lärarmaterial:

  • Lärarpärm med handledningar inkl. arbetsblad till alla böcker

VINGBÖCKERNAS KARAKTÄR

Detta är basen för Vingböckernas uppläggning och innehåll: 

  • Upprepande struktur – allt från en enda mening som upprepas genom hela boken med bara ett nytt ord sist i varje ny mening till längre stycken som upprepas 2–3 gånger i boken med flera byten av ord i varje ny upprepning. Fördelen med detta är att eleverna får – se mönster i meningar, satser, ord och uttryck – mycket övning på vissa ord och uttryck på kort tid – snabbt uppleva känslan av att kunna läsa med flyt, dvs. med god hastighet, uttrycksfullt och med få omläsningar. 
  • Logiskt händelseförlopp i varje bok – allt från en episod och en karaktär till mer komplicerade berättelser där fler och fler karaktärer kommer in i handlingen. Den logiska gången underlättar för eleverna att dra rimliga slutsatser om hur berättelsen ska fortsätta.
  • Bildstöd – allt från att vara mycket stort med en tydlig bild som illustrerar varje menings nya ord, till att illustrera en situation som beskrivs i ett längre textavsnitt. När dialoger introduceras står repliken på samma sida som den karaktär som talar.
  • En poäng, knorr eller en sensmoral i slutet av varje bok. Detta gör det värt besväret att läsa hela boken, och det stimulerar till reflektioner runt bokens handling.
  • Vardagsnära innehåll – allt från konkreta vardagssituationer inom elevernas omedelbara erfarenhetssfär till situationer som ligger lite utanför, eller ännu lite längre bort.
  • Baksidestext med bilder. Baksidestexten kan användas för att introducera en ny bok och för att ge barnen en första förförståelse till vad boken handlar om.

VINGBÖCKERNA STEG FÖR STEG

Vi utgår från att de flesta barn som börjar skolan har erfarenheter av både läsning och skrivning. Många har lyssnat på högläsning, några har lekt affär och skrivit skyltar och prislappar, några har skrivit önskelista till mormor. De flesta kan läsa och skriva sitt eget namn och några andra vanliga ordbilder. Den första läs- och skrivundervisningen bör ta sin utgångspunkt i det som barnet redan kan. Progressionen från Steg 1 till Steg 12 är långsam men mycket tydlig. Meningarnas struktur, från enkla satser om högst fem ord till sammansatta och mer komplicerade satser med bisatser, framgår av bilderna här i katalogen. Där framgår också textens storlek, ord- och radavstånd och kopplingen mellan text och bild.


Vingböckerna