Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statsbidrag läromedel

Vingböckerna Komplett sats Steg 1-12 60 böcker

Skickas följande arbetsdag

Vingböckerna är kvalitetsböcker utöver det vanliga, med en härlig samling karaktärer och engagerande texter. De gör det möjligt för nybörjarläsaren att redan från första början få uppleva läsning som både underhållande och meningsfull, och som inte lämnar läsaren med en känsla av "Än sen då?" i slutet av boken. Böckerna är ordnade i olika steg. På omslagets insida längst bak i varje bok anges på vilket steg boken är placerad, och antalet ord i boken. Vingböckerna Komplett sats steg 1–12, bes...

Läs mer

Vingböckerna är kvalitetsböcker utöver det vanliga, med en härlig samling karaktärer och engagerande texter. De gör det möjligt för nybörjarläsaren att redan från första början få uppleva läsning som både underhållande och meningsfull, och som inte lämnar läsaren med en känsla av "Än sen då?" i slutet av boken. Böckerna är ordnade i olika steg. På omslagets insida längst bak i varje bok anges på vilket steg boken är placerad, och antalet ord i boken. Vingböckerna Komplett sats steg 1–12, består av 60 böcker fördelade på 12 steg. • 5 olika böcker på varje steg • 16 sidor i varje bok (steg 1–10) • 24 sidor i varje bok (steg 11–12) Till Vingböckerna går det även att beställa en lärarpärm med handledningar inkl. arbetsblad till alla böcker. Vingböckerna är avsedda i första hand för år F–2, att användas vid självständig läsning och vid så kallad guidad läsning då läraren undervisar en grupp elever i lässtrategier för såväl avkodning som läsförståelse – strategier som eleverna ska lära sig använda på egen hand för att bli aktiva läsare. Färdiga underlag för läsprotokoll underlättar för läraren att fastställa elevens starka och svaga lässtrategier. Läsprotokollen ger också läraren info om vilken svårighetsgrad, vilket steg, som passar en viss elev vid självständig läsning, liksom vid guidad läsning. Med Vingböckerna ges eleverna de bästa förutsättningar att lyckas med sin läsinlärning och att få en god läsutveckling med ökat självförtroende. Tack vare Vingböckernas utformning och uppläggning kan undervisningen lägga lika stor vikt på läs- och skrivglädje som på läs- och skrivfärdighet. Vingböckernas karaktär Detta är basen för Vingböckernas uppläggning och innehåll: • Upprepande struktur – allt från en enda mening som upprepas genom hela boken med bara ett nytt ord sist i varje ny mening till längre stycken som upprepas 2–3 gånger i boken med flera byten av ord i varje ny upprepning. Fördelen med detta är att eleverna får - se mönster i meningar, satser, ord och uttryck - mycket övning på vissa ord och uttryck på kort tid - snabbt uppleva känslan av att kunna läsa med flyt, dvs. med god hastighet, uttrycksfullt och med få omläsningar. • Logiskt händelseförlopp i varje bok – allt från en episod och en karaktär till mer komplicerade berättelser där fler och fler karaktärer kommer in i handlingen. Den logiska gången underlättar för eleverna att dra rimliga slutsatser om hur berättelsen ska fortsätta. • Bildstöd – allt från att vara mycket stort med en tydlig bild som illustrerar varje menings nya ord, till att illustrera en situation som beskrivs i ett längre textavsnitt. När dialoger introduceras står repliken på samma sida som den karaktär som talar. • En poäng, knorr eller en sensmoral i slutet av varje bok. Detta gör det värt besväret att läsa hela boken, och det stimulerar till reflektioner runt bokens handling. • Vardagsnära innehåll – allt från konkreta vardagssituationer inom elevernas omedelbara erfarenhetssfär till situationer som ligger lite utanför, eller ännu lite längre bort. • Baksidestext med bilder. Baksidestexten kan användas för att introducera en ny bok och för att ge barnen en första förförståelse till vad boken handlar om. Vingböckerna steg för steg Vi utgår från att de flesta barn som börjar skolan har erfarenheter av både läsning och skrivning. Många har lyssnat på högläsning, några har lekt affär och skrivit skyltar och prislappar, några har skrivit önskelista till mormor. De flesta kan läsa och skriva sitt eget namn och några andra vanliga ordbilder. Den första läs- och skrivundervisningen bör ta sin utgångspunkt i det som barnet redan kan. Progressionen från Steg 1 till Steg 12 är långsam men mycket tydlig. Meningarnas struktur, från enkla satser om högst fem ord till sammansatta och mer komplicerade satser med bisatser, framgår av smakprovet under Provläs. Där framgår också textens storlek, ord- och radavstånd och kopplingen mellan text och bild. • Steg 1 Max 40 ord. – Mönstret omfattar en enda mening som upprepas genom hela boken. Bara ett nytt ord per upprepad mening. Ving Steg 1 En ledsen katt, Fåglar, Max hoppar, Trasig, Vad ser jag? • Steg 2 Max 60 ord. – Mönstret omfattar en enda mening som upprepas genom nästan hela boken. 1–2 nya ord per upprepad mening. Ving Steg 2 Adam ska bada, Björns boll, Elefanter badar, Fisken och katten, Vad kungen tycker om • Steg 3 Max 75 ord. – Mönstret omfattar två olika meningar som upprepas växelvis genom hela eller nästan hela boken. 1–2 nya ord per upprepad mening. Repliker introduceras. Ving Steg 3 Den elake jätten, Den sista kakan, Lagom är bäst, Valle är velig, Var är Max? • Steg 4 Max 100 ord. – Mönstret omfattar 2–3 olika meningar som upprepas i samma ordning 4–5 gånger. 1–3 nya ord per upprepad mening. Repliker blandas med berättande text. Ving Steg 4 Dela lika, Hjälp! Ingen tycker om mej, Joels hund, Vad vill katten? • Steg 5 Max 125 ord. – Mönstret som i Steg 4, men meningsbyggnaden varierar mer. Begrepp och uttryck förekommer mer än tidigare. Lite mer invecklad handling. Ving Steg 5 Kortaste vägen, Listigt, Max klättrar högt, Vickan och Malte, Vilse • Steg 6 Max 175 ord. – Mönstret omfattar 4–5 meningar som upprepas i samma ordning efter en inledning. Meningslängden varierar och meningsbyggnaden är mer komplicerad än tidigare, t.ex. orsak – verkan. Ving Steg 6 Gott om plats, Hunden smiter, Max och molnen, Mörkt och läskigt, På andra sidan • Steg 7 Max 200 ord. – Mönstret som i Steg 6, men bildstödet är mindre. Större användning av tidsord som för handlingen framåt. Styckeindelning. Ving Steg 7 Björn i lekparken, Flaxa och flyg! Hallå där nere! Max på hal is, Vilken röra • Steg 8 Max 260 ord. – Mönstret omfattar 3–5 olika meningar, men mönstret i sin helhet upprepas färre gånger än tidigare. Meningsbyggnaden är mer komplicerad än i tidigare böcker – "skulle kunna", "om du bara kunde", "du borde"... Genren fabler introduceras. Ving Steg 8 En klocka på katten, Joels dinosaurieben, Mask är mums, Raska på, Linda! Räven och korpen • Steg 9 Max 375 ord. – Färre upprepningar, ofta med några sidors mellanrum. Meningslängden varierar mellan sidorna mer än tidigare. Mer beskrivande ord och uttryck än i tidigare böcker. Längre anföringssatser än tidigare efter repliker. Genren folksaga introduceras. Ving Steg 9 Bestämma själv, Jack och bönstjälken, Kung Midas, Stadsråttan och lantråttan, Så kan det gå, jätte! • Steg 10 Max 500 ord. – Vissa ord, uttryck och meningar återkommer när händelser upprepas. Böckerna innehåller flera genretypiska ord och uttryck än tidigare, samt en större variation av anföringsord i en och samma bok. Ving Steg 10 Allihop, En alldeles sann berättelse, Musikanterna i Bremen, Skogshuggaren, Välj mej! • Steg 11 Max 800 ord. – Genretypiska strukturer och formuleringar för grekiska myter, förklaringssaga, folksaga respektive anekdot. Böckerna har större variation av grammatiska strukturer. Ving Steg 11 Arachne, När Pigge fick taggar, Sagan om Atlas, Sex korkade bröder, Tuffe Vilhelm • Steg 12 Ca 1 000 ord. – Kapitelböcker med kapitelrubriker. Detaljrikt händelseförlopp med välutvecklade beskrivningar och ett varierande språk. Ving Steg 12 Att väcka en kung, Draken Darko, Persikopojken, Solvagnen, Zorros hyss

Stäng
Läs mer om serien Vingböckerna
Information

Avsedd för:

Åk 1, Åk 2, Åk 3, Förskoleklass

Författare:

Görel Hydén

ISBN:

9789144081779

Utgivningsår:

2009

Revisionsår:

2009

Artikelnummer:

35510-02

Upplaga:

Andra
 ;