Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Svenskan

Med utgångspunkt i skönlitteraturen

Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurserna 6 – 9 med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Det finns många texter att samlas kring för att fundera, reflektera och diskutera. Läsupplevelserna leder eleverna vidare till det egna skrivandet och arbetet med språket. Innehållet är gediget och följer kursplanen i svenska och svenska som andraspråk.

Skönlitteratur kopplat till aktuella teman

I elevboken finns utdrag ur både moderna, skönlitterära texter och klassiker att läsa och lyssna på. Utdragen sätter tonen för kapitlets tema och kompletteras med boktips på andra böcker inom samma tema.

Svenska för alla – med två kursplaner

Innehållet i Svenskan 6 – 9 följer helt kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk. Ordlistor i anslutning till texterna, ordträning samt de inlästa texterna ger elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk god hjälp.

Svenskan 6

Svenskan 6 innehåller texter på teman om sagor, fritidsintressen och deckare. Eleverna får träna på att läsa och skriva alla texttyper. Svenskan 6 går även igenom bland annat textbindning, de fem största ordklasserna och stavning. Eleverna får också en inblick i nordiska språk, minoritetsspråk och dialekter.

Svenskan 7

Svenskan 7 innehåller texter om hur det är att vara ung idag, sociala medier och fantasy. Eleverna får träna på att läsa och skriva berättande texter. Svenskan 7 går även igenom de fem största ordklasserna, skiljetecken och textbindning.

Svenskan 8

Svenskan 8 innehåller texter på teman om kärlek, allas lika värde och skaparen bakom orden. Eleverna får träna på att läsa och skriva noveller. Svenskan 8 går även igenom ordbildning, satslära och språkhistoria.

Svenskan 9

Svenskan 9 innehåller texter på teman om de stora krigen, propaganda, retorik och reklam. Eleverna får träna på att läsa vuxenlitteratur. Svenskan 9 innehåller också ett avsnitt om litteraturhistoria. Alla ordklasser presenteras och eleverna övar på avancerad textbearbetning samt studieteknik.

Elevpaket

Elevpaketet till Svenskan 6 – 9 ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande eftersom det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok och en tryckt arbetsbok.

DIGITALT LÄROMEDEL
Här finns alla texter inlästa med autentiska röster och textföljning. Det finns också självrättande interaktiva övningar i läsförståelse, ordkunskap och språklära som är kopplade till kunskapskraven och ger eleverna en bra vägledning i vad de behöver träna mer på.

ELEVBOK
Elevboken består av fyra kapitel med teman som engagerar eleverna.

ARBETSBOK
Arbetsboken samlar och dokumenterar elevens skrivutveckling. I arbetsboken sätter eleverna upp individuella mål och utvecklar innehållet ur elevboken.

Lärarpaket

Det fullmatade lärarpaketet innehåller allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg att använda i din undervisning. I lärarpaketet ingår digitala resurser, elevens digitala läromedel samt en tryckt lärarhandledning. 

Den tryckta Lärarhandledningen är din bok för inspiration och hjälp. Den innehåller bland annat:

  • lektionsplaneringar i svenska och som svenska som andraspråk
  • översikter över arbetsgången i kapitlen
  • litteraturförslag
  • värderingsövningar

Lärarpaktets digitala resurs innehåller:

  • förberedda genomgångar
  • bedömningsstöd i form av avprickningslistor, bedömningsmatriser och exempeltexter att tolka och analysera
  • kopieringsunderlag

Svenskan 6

Svenskan 7

Svenskan 8

Svenskan 9