Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Simsalabim 4-6

Förtrollande läsupplevelser

Simsalabim för åk 4-6 är ett komplett basläromedel i svenska där litteraturen är ingången till dina elevers språkutveckling. Moderna skönlitterära texter såväl som klassiker ger läsupplevelser som skapar nyfikenhet och motivation att arbeta vidare med språket. Hela språket finns med - läsa, skriva, tala och lyssna - allt samlat i ett elevpaket.

Simsalabim och Lgr22

Elevpaketets digitala läromedel och lärarpaketets digitala resurser är uppdaterat utifrån Lgr22 från och med läsåret 2022/2023. Elevpaketens och lärarpaketens innehåll svarar sedan tidigare fullt ut mot innehållet i Lgr22. Det som uppdateras är det som tidigare benämndes kunskapskrav (numer kriterier för bedömning/betygskriterier) samt bedömningsmatriserna.

 

Från läsupplevelser till egen språkutveckling

Varje kapitel i grundboken innehåller ett utdrag ur en ungdomsbok och en klassiker, med tillhörande författarporträtt. Det är både hörövningar och texter att läsa. Och i den digitala delen finns texterna inlästa, med textföljning, för de elever som behöver det stödet. Alla kan dela samma läsupplevelser och delta i gemensamma samtal om texternas innehåll.

 


Elevpaket

Med Simsalabim får dina elever allt de behöver för att lyckas med sin språkutveckling. Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Arbetsboken är fylld med övningar som tränar de olika moment som lyfts i grundboken. Ett fantastiskt hjälpmedel, speciellt för de elever som behöver stöd i sin läsning.

Grundbok – inspiration, kunskapskrav och mycket läsning

Med grundboken delar alla elever samma läsupplevelser och kan delta i gemensamma samtal om texterna. Varje kapitel innehåller ett utdrag ur en ungdomsbok och en klassiker kopplade till ett tema. Uppgifter och övningar – som t.ex. läs- och skrivstrategier, grammatik, muntligt berättande och skapande prestationer – lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar.

Arbetsbok – ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar

Med arbetsbokens övningar tränar och befäster eleverna det som gemensamt har gåtts igenom i grundboken. Många av uppgifterna är av öppen karaktär för att eleverna själva ska få ta ställning och reflektera utifrån sin egen kunskapsnivå. Varje kapitel avslutas med en utvärdering där det blir tydligt vad eleverna lärt sig och vad de behöver träna vidare på. För kommande grupper beställs arbetsboken i 10-pack.

Digital del med interaktiva övningar
  • Interaktiv version av boken, inläst av skådespelare och med textföljning
  • Ljudet till hörövningarna
  • Interaktiva övningar
  • Fungerar på både dator och Ipad

 

Provläs Simsalabim 4

Provläs Simsalabim 5

Provläs Simsalabim 6

Vi har skrivit det läromedel som vi själva saknade. Vi ville ha skönlitteratur som grund för att skapa lust att läsa. Simsalabim lockar med många spännande texter samtidigt som uppgifter och utmaningar går att individanpassa.

Lärarpaket

I lärarhandledningen presenteras en tydlig arbetsgång till elevpaketets båda böcker. Här finns också underlag för bedömning, hörmanus och kopieringsunderlag med läs- och skrivuppgifter.

I lärarpaketets digitala resurser finns förberedda genomgångar för projektor och tavla. Du kan använda genomgångarna i den gemensamma undervisningen. Där kan du visa ett nytt moment, samtala om bilder, ord, meningar och texter tillsammans. Genom att skapa ett digitalt klassrum kan du ge dina elever förberedda uppdrag. Från höstterminen 2018 är de digitala resurserna uppdaterade med digital kompetens.

Se en kort presentation av Simsalabim 4-6 med Rickard Ahlberg från Studentlitteratur.

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Läs mer om serien Simsalabim 1-3