Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Matteblixt

I Matteblixt utvecklas och bekräftas elevernas styrkor, så som uthållighet, samarbetsförmåga, engagemang och kreativitet för att ge dem de bästa förutsättningarna att älska matematik.

Förståelse i fokus

Matteblixt är en mångsidig matematikserie som lägger en stabil grund genom att fokusera på baskunskaper. Eleverna arbetar i lugn takt och varje matematiskt moment belyses på flera olika sätt för att möjliggöra en hög grad av förståelse. Eleverna får sällskap av figurerna Pi och Uppsnapparen som uppmuntrar och förklarar.

 

Varva med spel och aktiviteter

Matematiskt innehåll och nya insikter tränas och befästs på ett lustfyllt och motiverande sätt då arbetet i elevboken varvas med laborativa uppgifter, aktiviteter, paruppgifter och spel. Till varje elevbok medföljer ett kuvert med laborativt material som ska vara lättillgängligt för det konkreta arbetet i klassrummet. 

 

En känsla av att lyckas

Matteblixt bekräftar elevens positiva beteenden som uthållighet, samarbetsförmåga, engagemang och kreativitet. Genom ett elevaktivt arbetssätt får eleven möjlighet att gnugga sina geniknölar, utforska, ta initiativ och våga testa olika strategier. När eleven reflekterar över de använda strategierna utvecklas elevens tilltro till sina förmågor och sitt matematiska arbetssätt.


Kommande delar
  • Till VT24 finns båda delar för årskurs 1
  • Matteblixt 2a utkommer till HT24 och Matteblixt 2b till VT25 
  • Matteblixt 3a utkommer till HT25 och Matteblixt 3b till VT26


Tomoyo ingår

I Tomoyo varvas arbetet med de matematiska momenten med fantasi­fulla berättelser där eleverna möter olika karaktärer medan hen räknar. Elevernas motivation och engagemang höjs när de samlar poäng, märken och får snabb återkoppling. Spelinslagen belönar både arbetsinsats och resultat.

Matteblixt 1