Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Otto Granberg

Författare

Redaktör

Otto Granberg, fil.dr i pedagogik, disputerade i januari 1997 vid Stockholms universitet. Avhandlingen har titeln Lärande i organisationer, vilket väl speglar Ottos stora intresseområden både när det gäller forskning och konsultativa arbetsinsatser för att främja lärande och utveckling i organisationer. Avhandlingen följdes av flera böcker som alla på olika sätt behandlar frågor om lärande och ledarskapets betydelse för människors möjligheter att utvecklas i arbete och organisation. Otto var verksam som organisationskonsult och han hade flera års egen erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet.Till Ottos många insatser för att bidra till utvecklingen inom dagens arbetsliv med avseende på organisation och ledarskap hör också hans arbete vid Stockholms universitet. Han har alltsedan disputationen varit starkt knuten till Institutionen för pedagogik och didaktik och den organisationspedagogiska forskning och utbildning som där bedrivs. Hans mångåriga undervisnings- och handledningsinsatser har varit mycket uppskattade av såväl studenter som av lärarkollegor. Hans starka engagemang för ett arbetsliv som kan ta människors kunskaper och kompetens tillvara och bidra till ytterligare utveckling har stimulerat generationer av unga människor och haft omfattande betydelse för utveckling av arbetslivsinriktade utbildningar i hela landet.

Otto Granberg, fil.dr i pedagogik, disputerade i januari 1997 vid Stockholms universitet. Avhandlingen har titeln Lärande i organisationer, vilket väl speglar Ottos stora intresseområden både när det gäller forskning och konsultativa arbetsinsatser för att främja lärande och utveckling i organisationer. Avhandlingen följdes av flera böcker som alla på olika sätt behandlar frågor om lärande och ledarskapets betydelse för människors möjligheter att utvecklas i arbete och organisation. Otto var verksam som organisationskonsult och han hade flera års egen erfarenhet av arbete som chef inom offentlig verksamhet.Till Ottos många insatser för att bidra till utvecklingen inom dagens arbetsliv med avseende på organisation och ledarskap hör också hans arbete vid Stockholms universitet. Han har alltsedan disputationen varit starkt knuten till Institutionen för pedagogik och didaktik och den organisationspedagogiska forskning och utbildning som där bedrivs. Hans mångåriga undervisnings- och handledningsinsatser har varit mycket uppskattade av såväl studenter som av lärarkollegor. Hans starka engagemang för ett arbetsliv som kan ta människors kunskaper och kompetens tillvara och bidra till ytterligare utveckling har stimulerat generationer av unga människor och haft omfattande betydelse för utveckling av arbetslivsinriktade utbildningar i hela landet.