Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ledarskap och organisation elevpaket Digitalt + Tryckt

- i en föränderlig värld

Skickas följande arbetsdag

Ledarskap och organisation - Digital elevlicens 12 mån

Skickas inom 3 timmar

Ledarskap och organisation Klasslicens - Digitalt

Skickas inom 3 timmar
Valt format
Elevpaket - bok + digital produkt 452 kr inkl. moms
Elevlicens - digital produkt 147 kr inkl. moms
Elevlicens för 30 elever - digital produkt 3 691 kr inkl. moms

Samhället fortsätter att förändras i allt högre takt. Ökad konkurrens gör att företag försvinner – samtidigt som nya kundbehov skapar nya företag. Produktionen flyttas dit där arbetskraften är billigast. Nya företagsformer ser dagens ljus. Chefer vet inte längre mest och bäst. Allt detta ställer nya krav på både ledarskap och organisation – och nya krav på ett läromedel i ämnet. NY UPPLAGA I denna nya upplaga av Ledarskap och organisation har, utöver en allmän uppdatering, det beteendevete...

Läs mer

Samhället fortsätter att förändras i allt högre takt. Ökad konkurrens gör att företag försvinner – samtidigt som nya kundbehov skapar nya företag. Produktionen flyttas dit där arbetskraften är billigast. Nya företagsformer ser dagens ljus. Chefer vet inte längre mest och bäst. Allt detta ställer nya krav på både ledarskap och organisation – och nya krav på ett läromedel i ämnet. NY UPPLAGA I denna nya upplaga av Ledarskap och organisation har, utöver en allmän uppdatering, det beteendevetenskapliga perspektivet fått ett större utrymme, med nya texter och uppgifter om individers och gruppers samspel och utveckling, ledarskap, konflikthantering, stresshantering, motivationsskapande och personlig utveckling. Därmed får eleverna en djupare förståelse för att det som sker inom företagen och organisationerna är ett resultat av de processer och relationer som uppstår mellan människorna som är verksamma där. I läromedlet synliggörs också nu ett flertal viktiga och användbara kompetenser som eleverna utvecklar när de tillämpar sina kunskaper och färdigheter i detta ämne. ELEVPAKETET – TRYCKT BOK OCH DIGITALT LÄROMEDEL Elevpaketet består av en tryckt faktabok och ett digitalt läromedel. Att arbeta både med papper och digitalt – s.k. blended learning – underlättar och förstärker lärandet. I boken presenteras grunderna, utvecklingen och de senaste teorierna. Här behandlas synen idag på en bra ledare, kompetens och kompetensutveckling, arbetslag och medarbetarskap, chefens roll vid förändring och mycket mer. Fakta varvas med konkreta exempel, uppgifter och praktikfall, som hjälper eleverna att lättare se helheten och knyta an till sin egen verklighet. Aktuella forskningsteorier konkretiseras med hjälp av kortare exempel och längre praktikfall, där eleverna kan diskutera och reflektera över situationer och problem. Här finns också ett stort antal andra kortare uppgifter. DET DIGITALA LÄROMEDLET I det digitala läromedlet finns en interaktiv version av boken, inläst med textföljning. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska. Dessutom ingår faktafördjupningar, fler praktikfall, interaktiva uppgifter, kapitelvisa sammanfattningar som miniföreläsningar och en digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet. Allt detta skapar stora möjligheter för eleverna att arbeta individuellt och självständigt. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning • Faktafördjupningar • Fler praktikfall • Interaktiva uppgifter • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar • Digital ämnesordlista Fungerar på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet går det att söka i innehållet, göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. UPPLAGA 3 Så länge som det finns exemplar kvar i lager är det möjligt att kompletteringsköpa den tidigare upplagan. Ledarskap och organisation – i en föränderlig värld finns även som digital elevlicens och digital klasslicens. Till läromedlet hör ett fylligt lärarmaterial.

Stäng
Information

ISBN:

9789144153674

Utgivningsår:

2008

Revisionsår:

2023

Artikelnummer:

31958-04

Upplaga:

Fjärde

Sidantal:

336

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

36 mån
 ;

Samhället fortsätter att förändras i allt högre takt. Ökad konkurrens gör att företag försvinner – samtidigt som nya kundbehov skapar nya företag. Produktionen flyttas dit där arbetskraften är billigast. Nya företagsformer ser dagens ljus. Chefer vet inte längre mest och bäst. Allt detta ställer nya krav på både ledarskap och organisation – och nya krav på ett läromedel i ämnet. I boken presenteras grunderna, utvecklingen och de senaste teorierna. Här behandlas synen idag på en bra ledare, ...

Läs mer

Samhället fortsätter att förändras i allt högre takt. Ökad konkurrens gör att företag försvinner – samtidigt som nya kundbehov skapar nya företag. Produktionen flyttas dit där arbetskraften är billigast. Nya företagsformer ser dagens ljus. Chefer vet inte längre mest och bäst. Allt detta ställer nya krav på både ledarskap och organisation – och nya krav på ett läromedel i ämnet. I boken presenteras grunderna, utvecklingen och de senaste teorierna. Här behandlas synen idag på en bra ledare, kompetens och kompetensutveckling, arbetslag och medarbetarskap, chefens roll vid förändring och mycket mer. Fakta varvas med konkreta exempel, uppgifter och praktikfall, som hjälper eleverna att lättare se helheten och knyta an till sin egen verklighet. Aktuella forskningsteorier konkretiseras med hjälp av kortare exempel och längre praktikfall, där eleverna kan diskutera och reflektera över situationer och problem. Här finns också ett stort antal andra kortare uppgifter. NY UPPLAGA I denna nya upplaga av Ledarskap och organisation har, utöver en allmän uppdatering, det beteendevetenskapliga perspektivet fått ett större utrymme, med nya texter och uppgifter om individers och gruppers samspel och utveckling, ledarskap, konflikthantering, stresshantering, motivationsskapande och personlig utveckling. Därmed får eleverna en djupare förståelse för att det som sker inom företagen och organisationerna är ett resultat av de processer och relationer som uppstår mellan människorna som är verksamma där. I läromedlet synliggörs också nu ett flertal viktiga och användbara kompetenser som eleverna utvecklar när de tillämpar sina kunskaper och färdigheter i detta ämne. DIGITALT LÄROMEDEL I det digitala läromedlet finns en interaktiv version av boken, inläst med textföljning. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska. Dessutom ingår faktafördjupningar, fler praktikfall, interaktiva uppgifter, kapitelvisa sammanfattningar som miniföreläsningar och en digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet. Allt detta skapar stora möjligheter för eleverna att arbeta individuellt och självständigt. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning • Faktafördjupningar • Fler praktikfall • Interaktiva uppgifter • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar • Digital ämnesordlista Fungerar på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet går det att söka i innehållet, göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. Ledarskap och organisation Elevlicens Digitalt säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. Ledarskap och organisation finns även som Klasslicens Digitalt och Elevpaket – Digitalt + Tryckt. Till läromedlet hör en ett fylligt lärarmaterial.

Stäng
Information

ISBN:

9789144157504

Utgivningsår:

2008

Revisionsår:

2022

Artikelnummer:

31958-WB04

Upplaga:

Fjärde

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;

Samhället fortsätter att förändras i allt högre takt. Ökad konkurrens gör att företag försvinner – samtidigt som nya kundbehov skapar nya företag. Produktionen flyttas dit där arbetskraften är billigast. Nya företagsformer ser dagens ljus. Chefer vet inte längre mest och bäst. Allt detta ställer nya krav på både ledarskap och organisation – och nya krav på ett läromedel i ämnet. I boken presenteras grunderna, utvecklingen och de senaste teorierna. Här behandlas synen idag på en bra ledare, ...

Läs mer

Samhället fortsätter att förändras i allt högre takt. Ökad konkurrens gör att företag försvinner – samtidigt som nya kundbehov skapar nya företag. Produktionen flyttas dit där arbetskraften är billigast. Nya företagsformer ser dagens ljus. Chefer vet inte längre mest och bäst. Allt detta ställer nya krav på både ledarskap och organisation – och nya krav på ett läromedel i ämnet. I boken presenteras grunderna, utvecklingen och de senaste teorierna. Här behandlas synen idag på en bra ledare, kompetens och kompetensutveckling, arbetslag och medarbetarskap, chefens roll vid förändring och mycket mer. Fakta varvas med konkreta exempel, uppgifter och praktikfall, som hjälper eleverna att lättare se helheten och knyta an till sin egen verklighet. Aktuella forskningsteorier konkretiseras med hjälp av kortare exempel och längre praktikfall, där eleverna kan diskutera och reflektera över situationer och problem. Här finns också ett stort antal andra kortare uppgifter. NY UPPLAGA I denna nya upplaga av Ledarskap och organisation har, utöver en allmän uppdatering, det beteendevetenskapliga perspektivet fått ett större utrymme, med nya texter och uppgifter om individers och gruppers samspel och utveckling, ledarskap, konflikthantering, stresshantering, motivationsskapande och personlig utveckling. Därmed får eleverna en djupare förståelse för att det som sker inom företagen och organisationerna är ett resultat av de processer och relationer som uppstår mellan människorna som är verksamma där. I läromedlet synliggörs också nu ett flertal viktiga och användbara kompetenser som eleverna utvecklar när de tillämpar sina kunskaper och färdigheter i detta ämne. DIGITALT LÄROMEDEL I det digitala läromedlet finns en interaktiv version av boken, inläst med textföljning. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska. Dessutom ingår faktafördjupningar, fler praktikfall, interaktiva uppgifter, kapitelvisa sammanfattningar som miniföreläsningar och en digital ämnesordlista som gör att eleverna enkelt kan få centrala begrepp förklarade varhelst de är i läromedlet. Allt detta skapar stora möjligheter för eleverna att arbeta individuellt och självständigt. • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning • Faktafördjupningar • Fler praktikfall • Interaktiva uppgifter • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar • Digital ämnesordlista Fungerar på dator, surfplatta och till stor del i mobil. I det digitala läromedlet går det att söka i innehållet, göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. Ledarskap och organisation Klasslicens Digitalt (upp till 30 användare) är giltig ett år från aktiveringsdatum. Ledarskap och organisation finns även som Elevlicens Digitalt och Elevpaket – Digitalt + Tryckt. Till läromedlet hör en ett fylligt lärarmaterial.

Stäng
Information

ISBN:

9789144157474

Utgivningsår:

2008

Revisionsår:

2021

Artikelnummer:

31958-WK04

Upplaga:

Fjärde

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;