Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Maria Wolmesjö

Kapitelförfattare

Redaktör

Maria Wolmesjö är biträdande professor, filosofie doktor och docent i socialt arbete samt forskningsledare för Arbetsliv och välfärd, Hållbar styrning, organisering och ledarskapande i välfärden vid Högskolan i Borås. Hon har en examen i socialt arbete och social omsorg och en lång och gedigen yrkeserfarenhet från olika befattningar inom det sociala arbetets praktik och utbildning, bland annat som biståndshandläggare, enhetschef inom äldre- och funktionshinderomsorg samt ledande befattningar inom akademin. Hennes forskning handlar om hållbart ledarskapande, hälsofrämjande organisering och styrning inom välfärdsområdet, och har ofta fokus på interprofessionell samverkan, brukardelaktighet, värdegrundsfrågor, hantering av etiska dilemman och chefers förutsättningar för ledarskapande inom vård och omsorg. Maria har även engagerat sig i frågor om ökad trygghet för personer med demenssjukdom eller annan kognitiv sjukdom i samband med försvinnanden.

Maria Wolmesjö är biträdande professor, filosofie doktor och docent i socialt arbete samt forskningsledare för Arbetsliv och välfärd, Hållbar styrning, organisering och ledarskapande i välfärden vid Högskolan i Borås. Hon har en examen i socialt arbete och social omsorg och en lång och gedigen yrkeserfarenhet från olika befattningar inom det sociala arbetets praktik och utbildning, bland annat som biståndshandläggare, enhetschef inom äldre- och funktionshinderomsorg samt ledande befattningar inom akademin. Hennes forskning handlar om hållbart ledarskapande, hälsofrämjande organisering och styrning inom välfärdsområdet, och har ofta fokus på interprofessionell samverkan, brukardelaktighet, värdegrundsfrågor, hantering av etiska dilemman och chefers förutsättningar för ledarskapande inom vård och omsorg. Maria har även engagerat sig i frågor om ökad trygghet för personer med demenssjukdom eller annan kognitiv sjukdom i samband med försvinnanden.