Sverige
Privatperson Logga in
Ingen bild

Ulla Ekvall

Kapitelförfattare

Ulla Ekvall är docent och universitetslektor på Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, där hon bl.a. undervisar inom lärarutbildningen. Hennes forskning är till största delen skolanknuten, med fokus på analys av läroböcker samt elevers läs- och skrivutveckling. Hon har medverkat i fl era projekt, varibland projektet Skribenter in spe där hon tillsammans med Judith-Ann Chrystal studerat hur elever i olika åldrar utvecklar genren berättelse, dels utifrån deras texter, dels utifrån deras responssamtal om egna och kamraters texter.

Ulla Ekvall är docent och universitetslektor på Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, där hon bl.a. undervisar inom lärarutbildningen. Hennes forskning är till största delen skolanknuten, med fokus på analys av läroböcker samt elevers läs- och skrivutveckling. Hon har medverkat i fl era projekt, varibland projektet Skribenter in spe där hon tillsammans med Judith-Ann Chrystal studerat hur elever i olika åldrar utvecklar genren berättelse, dels utifrån deras texter, dels utifrån deras responssamtal om egna och kamraters texter.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer