Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Kennert Orlenius

Kapitelförfattare

Kennert Orlenius är docent i pedagogik vid Högskolan i Skövde där han bland annat leder forskargruppen Values Education. Han har tidigare arbetat som utbildningsledare för lärarutbildning. Orlenius har särskilt intresserat sig för värdefrågor i undervisningen, dvs. frågor som rör etik och moral, värdegrund och existentiella aspekter i undervisning och lärande. Han har deltagit i fl era utvecklingsprojekt i samarbete med enskilda skolor och kommuner. Han har varit engagerad i rektorsutbildning i skilda sammanhang och har också tidigare under drygt 15 år arbetat som lärare i grundskolan.

Kennert Orlenius är docent i pedagogik vid Högskolan i Skövde där han bland annat leder forskargruppen Values Education. Han har tidigare arbetat som utbildningsledare för lärarutbildning. Orlenius har särskilt intresserat sig för värdefrågor i undervisningen, dvs. frågor som rör etik och moral, värdegrund och existentiella aspekter i undervisning och lärande. Han har deltagit i fl era utvecklingsprojekt i samarbete med enskilda skolor och kommuner. Han har varit engagerad i rektorsutbildning i skilda sammanhang och har också tidigare under drygt 15 år arbetat som lärare i grundskolan.