Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ulf Paulsson

Författare

På svenska STUDENTLITTERATUR 22/4 2022 Ulf Paulsson är pensionerad universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är ekonomie licentiat och teknologie doktor och har mångårig erfarenhet av forskning, undervisning samt handledning av uppsatser, examensarbeten och projekt. Ett intresseområde är Supply chain management/logistik och Ulf var huvudeditor för boken Flödesekonomi som kom ut 2000. Detta intresse har med tiden allt mer kommit att inriktas mot avbrottsrisker i flöden och Ulf har publicerat en doktorsavhandling och ett antal forskningsrapporter inom området. Hösten 2013 utkom boken Säkrare flöden genom effektivare riskhantering som skrivits tillsammans med tre medförfattare. Ett annat intresseområde är metod. Intresse för metodfrågor har sin grund i Ulfs egna erfarenheter av de nya typer av utmaningar, jämfört med att läsa traditionella kurser, som man ställs inför när man skriver avhandlingar och forskningsrapporter. Men framför allt baserat på lärdomar från hans många år som handledare av uppsatser och examensarbeten. Det har resulterat i en handfull läroböcker men även andra former av publikationer. Metod är ju själva kärnan i vetenskaplighet och metodfrågor kan vara känslomässigt laddade. En genomgående strävan i Ulfs publikationer har därför varit att försöka avdramatisera metodfrågorna genom att se dem som resurseffektivitetsfrågor. Den första metodboken Uppsatser och rapporter kom ut 1999. Intresset för metodfrågor har sedan dess fördjupats och utvecklats. 2003 gav Ulf tillsammans med Maria Björklund ut Seminarieboken som 2012 kom ut i en 2:a upplaga som kompletterades med nedladdningsbara powerpointbilder. Två år senare kom det ut en engelsk översättning av boken med titeln Academic papers and theses. 2020 kom så boken Examensarbeten ut i vilken metodfrågorna presenterades på ett enkelt och rättframt sätt samt logiken bakom olika metodkrav förklarades som t.ex. varför det är viktigt med korrekta källhänvisningar. Och våren 2022 publicerades så boken Att göra utredningar inom offentlig sektor.

På svenska STUDENTLITTERATUR 22/4 2022 Ulf Paulsson är pensionerad universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är ekonomie licentiat och teknologie doktor och har mångårig erfarenhet av forskning, undervisning samt handledning av uppsatser, examensarbeten och projekt. Ett intresseområde är Supply chain management/logistik och Ulf var huvudeditor för boken Flödesekonomi som kom ut 2000. Detta intresse har med tiden allt mer kommit att inriktas mot avbrottsrisker i flöden och Ulf har publicerat en doktorsavhandling och ett antal forskningsrapporter inom området. Hösten 2013 utkom boken Säkrare flöden genom effektivare riskhantering som skrivits tillsammans med tre medförfattare. Ett annat intresseområde är metod. Intresse för metodfrågor har sin grund i Ulfs egna erfarenheter av de nya typer av utmaningar, jämfört med att läsa traditionella kurser, som man ställs inför när man skriver avhandlingar och forskningsrapporter. Men framför allt baserat på lärdomar från hans många år som handledare av uppsatser och examensarbeten. Det har resulterat i en handfull läroböcker men även andra former av publikationer. Metod är ju själva kärnan i vetenskaplighet och metodfrågor kan vara känslomässigt laddade. En genomgående strävan i Ulfs publikationer har därför varit att försöka avdramatisera metodfrågorna genom att se dem som resurseffektivitetsfrågor. Den första metodboken Uppsatser och rapporter kom ut 1999. Intresset för metodfrågor har sedan dess fördjupats och utvecklats. 2003 gav Ulf tillsammans med Maria Björklund ut Seminarieboken som 2012 kom ut i en 2:a upplaga som kompletterades med nedladdningsbara powerpointbilder. Två år senare kom det ut en engelsk översättning av boken med titeln Academic papers and theses. 2020 kom så boken Examensarbeten ut i vilken metodfrågorna presenterades på ett enkelt och rättframt sätt samt logiken bakom olika metodkrav förklarades som t.ex. varför det är viktigt med korrekta källhänvisningar. Och våren 2022 publicerades så boken Att göra utredningar inom offentlig sektor.