Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Att göra utredningar inom offentlig sektor

Skickas följande arbetsdag

Att göra utredningar inom offentlig sektor

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 170 kr inkl. moms
Studora e-bok 105 kr inkl. moms

Dagligen utförs en mängd utredningar inom den offentliga sektorn. Även om spännvidden är stor vad gäller fackområde, besluts­situation och omfattning har utredningarna det gemensamt att de behöver vägledas av rekommendationer för hur utrednings­arbete bedrivs och bedöms på bästa sätt. Att göra utredningar inom offentlig sektor strävar efter att presentera olika metodfrågor på ett enkelt sätt. Boken förklarar också logiken bakom olika metodkrav, till exempel kravet på källhänvisningar, samt ...

Läs mer

Dagligen utförs en mängd utredningar inom den offentliga sektorn. Även om spännvidden är stor vad gäller fackområde, besluts­situation och omfattning har utredningarna det gemensamt att de behöver vägledas av rekommendationer för hur utrednings­arbete bedrivs och bedöms på bästa sätt. Att göra utredningar inom offentlig sektor strävar efter att presentera olika metodfrågor på ett enkelt sätt. Boken förklarar också logiken bakom olika metodkrav, till exempel kravet på källhänvisningar, samt betonar att utredningsarbetet ska vara effektivt. Det gäller att, utifrån de ramar som lagar och förordningar sätter samt givna resurser, samla in och analysera så mycket relevant information som möjligt. Den främsta resursen är den tid som den enskilda utredaren eller utredningsgruppen lägger ner. Boken vänder sig till studenter som, efter sin examen, kommer att arbeta inom verksamheter där det ingår att utföra och bedöma praktiskt utredningsarbete, och är främst tänkt att användas på högskolor, universitet och annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot den offentliga sektorn. Boken är även användbar i olika fortbildningar.

Stäng

Boken går systematiskt igenom hela processen, från uppstart och metodval till logik, genomförande och slutligen utvärdering. Att skriva en utredning innebär genomgående att ta ställning till olika val, som teman och inriktning på innehållet. Boken riktar sig primärt till studenter men borde även vara av intresse för yrkesverksamma genom sin tydliga struktur och relativt korta format. Sammantaget ger boken god vägledning för personer som i sitt arbete eller studier ställs inför uppgiften att genomföra utredningar inom olika ämnesområden.

Information

Författare:

Ulf Paulsson

ISBN:

9789144143620

Utgivningsår:

2022

Artikelnummer:

43734-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

144
 ;

Dagligen utförs en mängd utredningar inom den offentliga sektorn. Även om spännvidden är stor vad gäller fackområde, besluts­situation och omfattning har utredningarna det gemensamt att de behöver vägledas av rekommendationer för hur utrednings­arbete bedrivs och bedöms på bästa sätt. Att göra utredningar inom offentlig sektor strävar efter att presentera olika metodfrågor på ett enkelt sätt. Boken förklarar också logiken bakom olika metodkrav, till exempel kravet på källhänvisningar, samt ...

Läs mer

Dagligen utförs en mängd utredningar inom den offentliga sektorn. Även om spännvidden är stor vad gäller fackområde, besluts­situation och omfattning har utredningarna det gemensamt att de behöver vägledas av rekommendationer för hur utrednings­arbete bedrivs och bedöms på bästa sätt. Att göra utredningar inom offentlig sektor strävar efter att presentera olika metodfrågor på ett enkelt sätt. Boken förklarar också logiken bakom olika metodkrav, till exempel kravet på källhänvisningar, samt betonar att utredningsarbetet ska vara effektivt. Det gäller att, utifrån de ramar som lagar och förordningar sätter samt givna resurser, samla in och analysera så mycket relevant information som möjligt. Den främsta resursen är den tid som den enskilda utredaren eller utredningsgruppen lägger ner. Boken vänder sig till studenter som, efter sin examen, kommer att arbeta inom verksamheter där det ingår att utföra och bedöma praktiskt utredningsarbete, och är främst tänkt att användas på högskolor, universitet och annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot den offentliga sektorn. Boken är även användbar i olika fortbildningar.

Stäng
Information

Författare:

Ulf Paulsson

ISBN:

9789144189789

Utgivningsår:

2022

Artikelnummer:

43734-SB01

Upplaga:

Första
 ;