Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Helhetsgrepp på psykisk ohälsa

Människan är en komplex varelse och inte bara psykiska utan även biologiska och sociala faktorer måste tas i beaktande för att förstå hennes psykiska hälsa och ohälsa. Det är utgångspunkten i antologin Psykisk ohälsa – ett biopsykosocialt perspektiv.

– Begreppet biopsykosocial är ständigt aktuellt. Ett biopsykosocialt perspektiv hjälper oss att se till flera påverkande faktorer men ger oss även verktyg för att väga samman olika professioners arbete. Det finns ingen inbyggd motsättning mellan biologiska, psykologiska och sociologiska förklaringsmodeller. De är alla delsanningar som behövs och bör integreras för att vi bättre ska kunna förstå hur hälsan påverkas i positiv eller negativ riktning, säger bokens redaktörer Ali Sarkohi och Gerhard Andersson.

I boken Somatisk sjukdom – ett biopsykosocialt perspektiv från 2019 ville Ali och Gerhard visa hur perspektivet kan tillämpas inom somatisk och psykiatrisk sjukvård. Den nya boken, som kan ses som en syskonbok till den förra, redogör för det biopsykosociala perspektivet i relation till psykisk ohälsa/hälsa. Den tar också upp forskningsmetoder och hur dessa kan tillämpas utifrån psykiatriska diagnoser. Totalt medverkar 19 forskare.

– En fördel med boken är att den visar hur det biopsykosociala perspektivet kan appliceras inom psykiatrin. Vi poängterar att det biopsykosociala perspektivet i praktiken förutsätter ett multidisciplinärt och i förlängningen multiprofessionellt förhållningssätt både inom och utanför hälso- och sjukvården. Samma breda förhållningssätt behövs också på landets utbildningar. Det viktigaste är att samarbeta och växla i perspektiv för att bättre förstå den komplexa människan och faktorer som påverkar hennes hälsa eller ohälsa, säger redaktörerna.

Psykisk ohälsa – ett biopsykosocialt perspektiv riktar sig till yrkesverksamma psykologer, forskande kliniker och studenter inom psykologi och psykisk hälsa/ohälsa. Den kan läsas i sin helhet eller användas som ett uppslagsverk vid behov.

– Självklart vill vi genom våra samlade bidrag i denna bok bidra till byggandet av ett ännu hälsosammare samhälle. Vi hoppas också att boken kan inspirera till uppslag vad gäller behandling, forskning och utbildning.

Nyfiken på författarna?

Ali Sarkohi är leg. psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och universitetslektor i psykologi vid Linköpings universitet. Hans intresseområden inom forskning är samband mellan framtidsorienterat tänkande och hälsa/ohälsa, internetbaserad kbt, hälsopsykologi, suicid, depression, ångest och stress samt handledning.

Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi, leg. psykolog och psykoterapeut. Han är verksam vid Linköpings universitet och vid universitetssjukhuset som praktiserande psykolog. Gerhard har forskat om internetbaserad behandling i över 20 år och initierade tidigt internetbehandling för psykisk ohälsa. För sin forskning tilldelades han 2014 Nordiska medicinpriset.