Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ledarskapets mjuka sidor

Direkt ledarskap äger rum mellan två ögon. Indirekt ledarskap handlar istället om ledarskap på högre nivåer som går via en eller flera mellanchefer. Om det handlar boken Indirekt ledarskap – det högre ledarskapets ”mjuka” sidor.

– Många tänker nog på en ledare och medarbetare som ses varje dag när de hör ordet ”ledarskap”, men så ser det inte ut högre upp i organisationer. Många böcker har fokuserat på direkt ledarskap, även om det har bedrivits mycket forskning om indirekt ledarskap de senaste 10 åren. Det här är första gången som den forskningen samlas i en bok på svenska, säger Gerry Larsson.

Boken lyfter fram de ”mjuka” sidorna i det högre ledarskapet.

– Det handlar om emotionshantering, hur du som chef hanterar dina egna och medarbetares känslor, eller känslomässig smitta, hur chefen sätter tonen för stämningsläget på ett positivt eller negativt sätt. Mellanchefer har en viktig ”containerfunktion”. En duktig mellanchef kan ta in budskapet från den högre ledningen, transformera det i sitt huvud utan att förvanska det och skicka det vidare på ett meningsgivande sätt. Det kan bidra till att organisationen håller ihop. En mindre skicklig mellanchef kan istället skapa ett gap mellan ledningen och golvet, säger Gerry Larsson.

Det informella är viktigt för högre chefer, menar författarna. Informella tillvägagångssätt finns inte i styrdokument, utan inbegriper handlingar som görs i syfte att påverka organisationen.

– Fungerar det informella kan det bidra med kraft och arbetsglädje, säger Gerry Larsson.

– Det är nästan lite avhumaniserande att vara chef på strategisk nivå, man är mycket i sina beslut. Vi vill lyfta fram det mänskliga i chefsjobbet, säger Aida Alvinius. 

Boken skissar upp en modell över indirekt ledarskap. Vidare finns kapitel om ledarskap under stress, ledarens individkarakteristika och hur man utvecklas som indirekt ledare.

– Den är både vetenskaplig och praktisk. Förhoppningen är att forskningen ska komma allmänheten till del, säger Aida Alvinius.

Läroboken kan användas av studenter i ämnen som beteendevetenskap och av yrkesverksamma i ledarskapsutbildningar.

– Boken ger kunskaper som är bra att ha på alla nivåer. Specifikt riktar den in sig på ledarskap på högre nivåer i organisationer där förmågan att leda genom andra är central, säger Alicia Ohlsson.

Nyfiken på författarna?

Gerry Larsson är leg. psykolog, seniorprofessor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan och adjungerad professor i stresspsykologi vid Høgskolen i Innlandet, Elverum, Norge. Aida Alvinius är docent i sociologi och universitetslektor vid Försvarshögskolan. Alicia Ohlsson är leg. psykolog, doktorand i psykologi och universitetsadjunkt vid Försvarshögskolan.