Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Distriktssköterskan är specialisten på framtidens nära vård

I den svenska sjukvårdens omställning till ”nära vård” har distriktssköterskan en nyckelroll att spela och behovet av specialistutbildade sjuksköterskor är stort. Ändå har det saknats en brett upplagd lärobok som definierar distriktssköterskans yrkesroll, beskriver verksamhetsområdet och sammanfattar olika specialistområden som är relevanta i det dagliga arbetet. Fram tills nu.

– Som distriktssköterska arbetar du självständigt, vid egna mottagningar, i hemmiljö, i boenden och på skolor. Det är en fantastisk bredd och du kan verkligen göra skillnad i vardagen.

Det säger Eva-Karin Hultgren, själv utbildad distriktssköterska och numera studierektor för verksamhetsintegrerat lärande i Region Jönköpings län. Hon är redaktör för Distriktssköterskans specialistområden, den första svenska boken som tar ett brett grepp om yrkesrollen.

– För några år sedan gav Studentlitteratur ut Reproduktiv hälsa: barnmorskans kompetensområde. När jag blev kontaktad med förslaget att göra något liknande för distriktssköterskor såg jag det som en fantastisk möjlighet att stärka vår profession, säger Eva-Karin Hultgren.

De områden som lyfts fram i boken har valts ut i dialog med lärare och studenter vid distriktssköterskeutbildningarna runtom i landet och kapitlen har skrivits av ett stort antal ledande experter. Målet har varit att täcka ämnen som distriktssköterskor möter i sin vardag och som kräver ett brett förhållningssätt, som till exempel smärttillstånd, sömn och sexualitet.

Eva-Karin Hultgren hoppas att boken ska användas som stöd i både utbildning och praktik. Hon menar att distriktssköterskans roll kommer bli allt viktigare i takt med att vården ställs om till ett mer preventivt och hälsofrämjande arbetssätt, nära patienten.

– Distriktssköterskan arbetar nära lokalsamhället och får därför en god kunskap om befolkningens ohälsa och vårdbehov i ett tidigt skede. Så ja, jag tror att distriktssköterskans roll är högaktuell och mycket viktig i framtidens vård.

Nyfiken på redaktören?

Eva-Karin Hultgren är legitimerad sjuksköterska och specialistutbildad distriktssköterska. Hon har ett särskilt intresse för distriktssköterskans arbete inom primärvård och har arbetat som adjunkt med vidareutbildningar på avancerad nivå vid Hälsohögskolan i Jönköping. Eva-Karin arbetar numera som studierektor för verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom Region Jönköpings län.