Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

3 snabba frågor till Mehdi Ghazinour
och Malin Eriksson

Att genom polisiära insatser förebygga och bekämpa brottslighet och garantera säkerhet i så kallade utsatta områden är en stor samhällsutmaning. Det är en sorglig omständighet vi bevittnar nästan dagligen i media nuförtiden. Ni har skrivit boken Polisiärt arbete i utsatta områden – utmaningar och möjligheter som belyser ämnet, hur kom det sig att ni valde att skriva en bok om detta?

Boken är ett resultat av flera års samarbete mellan en grupp forskare vid Umeå universitet och Polismyndigheten i region Stockholm. Polisen i Stockholm genomförde en satsning  i regionens särskilt utsatta områden, och forskargruppen fick i uppdrag att vetenskapligt belysa denna satsning. Boken är därför ett resultat av nära samarbete mellan praktik och forskning och belyser polisiärt arbete i dessa områden från fler olika perspektiv.

Vem är det ni tror kan ha nytta av boken och hoppas kunna nå med den?

Vi hoppas och tror att både yrkesverksamma och studenter kan ha nytta av boken – poliser men även andra som arbetar, bor och verkar i så kallade utsatta områden, såsom t.ex. socionomer, lärare, och företrädare för civilsamhället.

Boken ligger i tidens anda och känns mer angelägen än någonsin. Vilka tankar eller lärdomar vill ni att läsarna ska ta med sig efter att ha läst er bok?

Att det är komplexa frågor och problem som inte låter sig lösas genom någon ”quick fix”. De problem och utmaningar som finns, men även lösningar för dessa, behöver förstås ur ett långsiktigt perspektiv. Det krävs långsiktiga insatser på flera olika nivåer och från en rad olika aktörer i samhället för att ”vända utvecklingen”.  Men också att det finns många goda krafter som gemensamt vill verka för förändring och förbättring.

Nyfiken på redaktörerna?

Malin Eriksson är socionom, docent i folkhälsovetenskap och professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Hennes forskning handlar övergripande om social hållbarhet, socialt kapital och ojämlikhet i hälsa och livschanser. Malin Eriksson ledde den vetenskapliga belysningen av initiativ Mareld.

Mehdi Ghazinour är socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i kognitiv beteendeterapi, medicine doktor i psykiatri och professor i socialt arbete vid Enheten för polisutbildning, Umeå universitet. Hans forskning har bland annat handlat om personlighet och psykisk hälsa, trauma och resiliens.