Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Initierat om förskolans juridiska ramar och innehåll

Nästan alla barn går i förskolan. Det är en halv miljon barn, och de har omkring en miljon föräldrar. Nära 110 000 personer jobbar i våra förskolor. Alltför länge har det saknats en lättillgänglig bok om den svenska förskolans uppdrag, så som det beskrivs i skollag, läroplan och andra författningar.

Det tyckte juristen Helene Roslund och tog tag i saken. Resultatet blev boken Förskolan – uppdrag och juridik.
– Jag har länge förvånats över att förskolan i många sammanhang hamnar i skuggan av skolan. Det handlar om de minsta barnen och ofta om heldagsomsorg, så det är otroligt viktigt att förskolan är av god kvalitet, säger hon.

Utmaningen för mig var att skriva en bok om juridik för icke-jurister.

Helene är verksam som jurist i skolans och förskolans värld sedan många år: på Skolverket, Skolinspektionen och numera på förskoleförvaltningen i Malmö. Hon har också undervisat i skoljuridik på rektorsutbildningen. I boken tar hon ett helhetsgrepp över de lagar och bestämmelser som berör förskolan.

– Utmaningen var att skriva en bok om juridik för icke-jurister. Att koppla lagen till verkligheten med konkreta exempel, men ändå vara koncis och stringent.

Helene Roslunds bok vänder sig främst till rektorer, förskollärare och studenter på förskollärarutbildningen. Hon hoppas att den ska fungera som ett bra, juridiskt stöd i det dagliga arbetet.
– Min bok har karaktär av uppslagsverk, man kan dyka ner där man behöver. Den beskriver allt från vad barnen ska lära sig och utveckla i förskolan, till tystnadsplikten, tillsynsansvaret och kraven på barngruppernas storlek och sammansättning.

Helene har redan påbörjat en motsvarande översiktlig juridisk bok för fritidshem som ges ut under 2020.

Nyfiken på Helene Roslund

Helene Roslund har arbetat med skol- och förskolejuridik i 20 år, först som undervisningsråd på Skolverket och Skolinspektionen, därefter som jurist och chef i skol- och förskoleförvaltning.

Läs mer