Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Tre snabba frågor – Ewa Bergh Nestlog & Kristina Danielsson 

Ewa Bergh Nestlog och Kristina Danielsson är aktuella med den nya boken: Textskapande i grundskolan. Utveckla funktionella skrivpraktiker

  1. Bokens undertitel är Utveckla funktionella skrivpraktiker – vad innebär funktionella skrivpraktiker?

    Med funktionella skrivpraktiker avser vi praktiker där textskapande har en faktisk funktion, exempelvis att kommunicera ett ämnesinnehåll eller åsikter med andra eller att skapa text för den egna tankeutvecklingen. En viktig aspekt är också att lärare och elever talar explicit om hur olika texter fungerar på olika nivåer. Övergripande textnivåer rör exempelvis textstrukturer i olika genrer och på detaljnivå riktas intresset på ord och meningar.

  2. Ni lyfter fram det så kallade skrivhjulet som en modell för textskapande – varför är det så bra?
    Skrivhjulet är ett bra verktyg som stöd för ett funktionellt textskapande i och med att det utgår ifrån skrivandets syfte, alltså vad den som skapar en text vill göra med den, exempelvis påverka den som tar del av texten. Skrivhjulet sätter dessutom fokus på att den som skapar texten behöver göra något i texten för att uppfylla syftet, exempelvis argumentera. Lärare kan även ha nytta av skrivhjulet när de ska planera vilka texter eleverna ska få möjlighet att skapa i skolan.

  3. Finns det något som är alldeles särskilt viktigt att tänka på när man som lärare vill stötta sina elevers skrivutveckling?
    Något som vi särskilt vill poängtera med vår bok är vikten av att samtala om texter och om hur texter kan vara funktionella. Lärare kan stötta eleverna genom att inrikta undervisningen på texters innehåll, form och funktion. Det innebär bland annat att eleverna får möjlighet att välja innehåll och hur innehållet ska framställas i relation till vem eller vilka texten vänder sig till och vad den ska användas till.