Sverige
Privatperson Logga in

Tre snabba frågor – Ewa Bergh Nestlog & Kristina Danielsson 

Ewa Bergh Nestlog och Kristina Danielsson är aktuella med den nya boken: Textskapande i grundskolan. Utveckla funktionella skrivpraktiker

  1. Bokens undertitel är Utveckla funktionella skrivpraktiker – vad innebär funktionella skrivpraktiker?

    Med funktionella skrivpraktiker avser vi praktiker där textskapande har en faktisk funktion, exempelvis att kommunicera ett ämnesinnehåll eller åsikter med andra eller att skapa text för den egna tankeutvecklingen. En viktig aspekt är också att lärare och elever talar explicit om hur olika texter fungerar på olika nivåer. Övergripande textnivåer rör exempelvis textstrukturer i olika genrer och på detaljnivå riktas intresset på ord och meningar.

  2. Ni lyfter fram det så kallade skrivhjulet som en modell för textskapande – varför är det så bra?
    Skrivhjulet är ett bra verktyg som stöd för ett funktionellt textskapande i och med att det utgår ifrån skrivandets syfte, alltså vad den som skapar en text vill göra med den, exempelvis påverka den som tar del av texten. Skrivhjulet sätter dessutom fokus på att den som skapar texten behöver göra något i texten för att uppfylla syftet, exempelvis argumentera. Lärare kan även ha nytta av skrivhjulet när de ska planera vilka texter eleverna ska få möjlighet att skapa i skolan.

  3. Finns det något som är alldeles särskilt viktigt att tänka på när man som lärare vill stötta sina elevers skrivutveckling?
    Något som vi särskilt vill poängtera med vår bok är vikten av att samtala om texter och om hur texter kan vara funktionella. Lärare kan stötta eleverna genom att inrikta undervisningen på texters innehåll, form och funktion. Det innebär bland annat att eleverna får möjlighet att välja innehåll och hur innehållet ska framställas i relation till vem eller vilka texten vänder sig till och vad den ska användas till.

Nyfiken på Ewa Bergh Nestlog?

Ewa Bergh Nestlog är docent i svenska språket med didaktisk inriktning och ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia. Hon är verksam vid Linnéuniversitetet och hennes forskning är särskilt inriktad på skrivundervisning, textskapande och elevtexter i grundskolan.

Nyfiken på Kristina Danielsson?

Kristina Danielsson är professor i svenska och svenska med didaktisk inriktning samt ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Hon är verksam vid Linnéuniversitetet och Stockholms universitet och hennes forskning är särskilt inriktad på multimodala perspektiv på texter och på elevers möjligheter att utveckla ämneslitteracitet.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer