Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Ewa Bergh Nestlog

Författare

Ewa Bergh Nestlog är docent i svenska språket med didaktisk inriktning och ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia. Hon är verksam vid Linné-universitetet och hennes forskning är särskilt inriktad på skrivundervisning, textskapande och elevtexter i grundskolan. I sitt arbete med att utveckla material till Skolverkets moduler i Läslyftet har hon haft särskilt ansvar för modulerna Skriva i alla ämnen (åk 4–6 och 7–9) och Muntlig kommunikation (åk 1–9). Hon har även skrivit artiklar i andra moduler i Läslyftet och Specialpedagogiklyftet. Hennes engagemang för didaktik och skolutveckling har bland annat gett henne många möjligheter att samarbeta med lärare och skolledare om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom ramen för Skolverksuppdraget Samverkan för bästa skola.

Ewa Bergh Nestlog är docent i svenska språket med didaktisk inriktning och ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia. Hon är verksam vid Linné-universitetet och hennes forskning är särskilt inriktad på skrivundervisning, textskapande och elevtexter i grundskolan. I sitt arbete med att utveckla material till Skolverkets moduler i Läslyftet har hon haft särskilt ansvar för modulerna Skriva i alla ämnen (åk 4–6 och 7–9) och Muntlig kommunikation (åk 1–9). Hon har även skrivit artiklar i andra moduler i Läslyftet och Specialpedagogiklyftet. Hennes engagemang för didaktik och skolutveckling har bland annat gett henne många möjligheter att samarbeta med lärare och skolledare om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom ramen för Skolverksuppdraget Samverkan för bästa skola.