Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Kristina Danielsson

Kapitelförfattare

Författare

Kristina Danielsson är professor i svenska och svenska med didaktisk inriktning samt ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Hon är verksam vid Linnéuniversitetet och Stockholms universitet och hennes forskning är särskilt inriktad på multimodala perspektiv på texter och på elevers möjligheter att utveckla ämneslitteracitet. Tillsammans med Staffan Selander har hon skrivit boken Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (2014). I Skolverkets moduler i Läslyftet är hon vetenskapligt ansvarig för modulerna Skriva i alla ämnen (åk 4-6 och 7-9). Utöver artiklar i dessa har hon skrivit flera artiklar i andra moduler i Läslyftet och i Digitala Lyftet. Hon är regelbundet anlitad som föreläsare inom lärarfortbildningar, särskilt när det gäller elevers textmöten och multimodala textskapande.

Kristina Danielsson är professor i svenska och svenska med didaktisk inriktning samt ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Hon är verksam vid Linnéuniversitetet och Stockholms universitet och hennes forskning är särskilt inriktad på multimodala perspektiv på texter och på elevers möjligheter att utveckla ämneslitteracitet. Tillsammans med Staffan Selander har hon skrivit boken Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (2014). I Skolverkets moduler i Läslyftet är hon vetenskapligt ansvarig för modulerna Skriva i alla ämnen (åk 4-6 och 7-9). Utöver artiklar i dessa har hon skrivit flera artiklar i andra moduler i Läslyftet och i Digitala Lyftet. Hon är regelbundet anlitad som föreläsare inom lärarfortbildningar, särskilt när det gäller elevers textmöten och multimodala textskapande.