Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Samarbeta istället för att straffa

Ross W. Greene har blivit ett känt namn bland barnpsykologer, lärare och föräldrar genom sin metod Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (Collaborative and Proactive Solutions, CPS). Efter boktitlar som Explosiva barn och Vilse i skolan är han nu tillbaka med uppföljaren Hitta rätt, som tar vidare resonemanget och ger handfasta råd om hur CPS kan användas i praktiken för att förstå och hjälpa beteendemässigt utmanande barn.

Ross W. Greene skrev boken Hitta rätt för att fylla de luckor som inte kunde täckas med Vilse i skolan. Boken handlar framför allt om hur man använder utvärderingsverktyg, hur man kommer igång med detta arbete i skolan och hur man vägleder personer i att lösa problem i samarbete med barnet, säger Ross W. Greene.

Jag blev överraskad av hur väl mottagen min första bok, Explosiva barn, blev i USA, speciellt då den förespråkar en icke-bestraffande och icke-konfrontativ metod för att hantera beteendemässigt utmanande barn, säger Greene, som arbetat som barnpsykolog i många år.

Idag är han verksam som universitetslektor i psykologi vid Virginia Tech. Han berättar att man i USA fortfarande i hög utsträckning använder sig av straff och belöning för att hjälpa dessa barn, men att flera förespråkare av detta tillvägagångssätt nu antagit hans metod.

Hitta en lösning i samarbete med barnet
Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar utgår från tanken att barn uppför sig väl om de kan. När barnet inte beter sig som omgivningen förväntar sig, kan det bero på att de kognitiva färdigheter som krävs för att förstå och hantera olika situationer inte är tillräckligt utvecklade. CPS beskriver hur man med empati och ett kognitivt, humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa beteendemässigt utmanande barn och ungdomar att hantera sitt beteende. Den vuxne och barnet samarbetar för att gemensamt hitta lösningar som tar hänsyn till bådas perspektiv. Den gemensamma problemlösningen hjälper vuxna att ha realistiska förväntningar och att kunna bemöta problemskapande beteende på ett konstruktivt sätt.

Metod som tilltalar svenskarna
Ross W. Greenes böcker har översatts till ett tjugotal språk och han är ofta på resande fot för att föreläsa och träffa lärare, psykologer och föräldrar. Trots att CPS spridits runt om i världen, finns det enligt Greene inget land där man anammat den mer än i Sverige:

– Jag tror att svenskar generellt sett är ganska icke-bestraffande och icke-konfrontativa till sin natur. Sverige var, som alla vet, det första landet i världen att avskaffa barnaga. Så jag tror att det finns vissa saker i hur svenskar uppträder i allmänhet som stämmer med det jag talar om.

Handfasta råd i fokus
Medan Greenes tidigare böcker beskriver CPS och dess implementering på en övergripande nivå, ger Hitta rätt en mer detaljerad beskrivning av hur de som interagerar med dessa barn dagligen kan arbeta efter metoden.

När jag skriver en bok vill jag inte bara utbilda mina läsare utan också göra ett så stort intryck som möjligt.

– I Vilse i skolan finns det en berättelse som löper genom hela boken, men läsare saknade beskrivningar av metodens tillämpning i mötet med barnet. Därför skrev jag Hitta rätt som en fortsättning där de handfasta råden står i fokus, säger Greene.