Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Ingen bild

Ross W Greene

Författare

Ross W. Greene är upphovsman till den metod som beskrivs i den här boken för att förstå och hjälpa beteendemässigt störande barn – numera kallad Collaborative and Proactive Solutions (Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar; CPS). Han är också chef för den ideella organisationen Lives in the Balance (www.livesinthebalance.org) som han grundade för att kunna erbjuda kostnadsfria resurser för CPS-modellen och för att arbeta till förmån för beteendemässigt störande barn och deras föräldrar, lärare och andra vårdgivare.Dr Greene är i dag universitetslektor i psykologi vid Virginia Tech och hade tidigare en tjänst vid Harvard Medical School under 20 år (till 2014). Han har skrivit en rad artiklar och medverkat i ett flertal antologier, skrivit vetenskapliga texter om CPS-modellens effektivitet, om klassificeringen av och resultaten för ungdomar med trotssyndrom och grav social funktionsstörning, lärarstress och elev–lärarrelationer.Dr Greene har bedrivit sin forskning med stöd av bland annat USA:s utbildningsdepartement, Stanley Research Institute, National Institute on Drug Abuse/National Institutes of Mental Health samt av Maine Juvenile Advisory Group. Han arbetar som konsult för familjer, vanliga skolor och särskolor, psykiatriska institutioner, ungdomshem och ungdomsvårdsanstalter och reser på föreläsningsturnéer runt om i världen.Dr Greene är bosatt i Portland, Maine, med sin hustru och sina två barn.

Ross W. Greene är upphovsman till den metod som beskrivs i den här boken för att förstå och hjälpa beteendemässigt störande barn – numera kallad Collaborative and Proactive Solutions (Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar; CPS). Han är också chef för den ideella organisationen Lives in the Balance (www.livesinthebalance.org) som han grundade för att kunna erbjuda kostnadsfria resurser för CPS-modellen och för att arbeta till förmån för beteendemässigt störande barn och deras föräldrar, lärare och andra vårdgivare.Dr Greene är i dag universitetslektor i psykologi vid Virginia Tech och hade tidigare en tjänst vid Harvard Medical School under 20 år (till 2014). Han har skrivit en rad artiklar och medverkat i ett flertal antologier, skrivit vetenskapliga texter om CPS-modellens effektivitet, om klassificeringen av och resultaten för ungdomar med trotssyndrom och grav social funktionsstörning, lärarstress och elev–lärarrelationer.Dr Greene har bedrivit sin forskning med stöd av bland annat USA:s utbildningsdepartement, Stanley Research Institute, National Institute on Drug Abuse/National Institutes of Mental Health samt av Maine Juvenile Advisory Group. Han arbetar som konsult för familjer, vanliga skolor och särskolor, psykiatriska institutioner, ungdomshem och ungdomsvårdsanstalter och reser på föreläsningsturnéer runt om i världen.Dr Greene är bosatt i Portland, Maine, med sin hustru och sina två barn.