Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statushöjning när förskolechefer blir rektorer

Den 1 juli genomfördes en ändring i skollagen som innebär att även chefer inom förskolan ska kallas rektorer. Därmed blir rektorsprogrammet obligatoriskt också för rektorer i förskolan. Det är ett beslut som innebär en statushöjning och formalisering av skolledaren i förskolan, även om förändringen i praktiken kanske inte är så stor. Det menar professor Ulf Blossing, med många års erfarenhet från organisationsutveckling och skolförbättring.

Ulf Blossing är professor i pedagogik på institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet. Han har under många år intresserat sig för skolförbättringsprocesser och organisationsutveckling och skrivit ett antal böcker inom området. Han är också verksam som vetenskaplig ledare för Rektorsprogrammet, en utbildning som nu har fått en ny målgrupp bland landets alla tillträdande förskolerektorer, de som tidigare kallades förskolechefer.

Avsikten med lagändringen är att stärka förskolans roll som en del av skolsystemet och höja statusen hos förskolan chefer genom det obligatoriska rektorsprogrammet. En förändring som är positiv, och som till stora delar är en anpassning till praktiken, säger Ulf Blossing.

– Redan idag har de flesta chefer inom förskolan gått igenom rektorsprogrammet. En del av dem har också tidigare varit rektorer i skolan. Det är vanligt att man under en karriär växlar mellan ledningspositioner i skolan och i förskolan. Reformen är viktig. Den blir ett verktyg för att avkräva kommunerna kompetensutveckling för alla rektorer och ger samma juridiska status till alla, vilket kan vara viktigt i vissa situationer.

Reformen är efterlängtad av många, men det finns också farhågor om att den kan medföra en ytterligare ”skolifiering” av förskolan och att förskolans pedagogik är i riskzonen. Ulf Blossing kan förstå oron, men menar att det i praktiken kan vara tvärtom.

– Med ett mer reglerat ansvar och en höjd status kan det snarare bli lättare för rektorer i förskolan att slå vakt om förskolepedagogiken. Det grundläggande uppdraget som ledare är ju också detsamma oavsett nivå. Det är att stötta och underlätta lärandet hos medarbetarna, lärare såväl som förskolelärare. Jag ser det helt enkelt som ett positivt steg i professionaliseringen av skolledare i förskolan.

Ulf Blossing är också redaktör för antologin Skolledaren i fokus som nu kommer i en andra upplaga – i enlighet med lagändringen med det nya namnet Rektor i fokus. Förutom Det grundläggande ledaruppdraget är detsamma för förskola och skola, att stödja medarbetarna. ” generella omskrivningar är den nya upplagan uppdaterad med nya kapitel kring bl a digitalisering och nyanlända elever. De medverkande författarna är alla forskare och står för ett vetenskapligt perspektiv på rektorsrollen, men Ulf ser boken som ett i allra högsta grad praktiskt verktyg.

–Varje kapitel börjar med en praktisk beskrivning av en situation och vårt mål är att rektorer ska kunna ha ”Rektor i fokus” i bokhyllan och ta fram som stöd när en situation uppkommer.