Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statsbidrag läromedel

Rik matematik 3A Lärarpaket - Tryckt bok + Digital lärarlicens 36 mån

Skickas följande arbetsdag

Rik matematik 3A Digital lärarlicens 12 mån

Skickas inom 3 timmar
Valt format
Lärarpaket - tryckt + digitalt 656 kr inkl. moms
Lärarlicens - digital produkt 254 kr inkl. moms

Rik matematik uppmuntrar till en elevaktiv undervisning där samtal om matematiska idéer och begrepp står i fokus. Eleverna får resonera, diskutera och lösa problem, och därigenom utveckla en djupare förståelse för matematik. I lärarhandledningen finns mer än 100 detaljerade lektionsförslag per läsår, med bildspel till varje lektion. Med Rik matematik får du stöd att kunna bedriva en strukturerad och framgångsrik undervisning. BYGGER PÅ SVENSKA FORSKNINGSRESULTAT Rik matematik är utvecklat i ...

Läs mer

Rik matematik uppmuntrar till en elevaktiv undervisning där samtal om matematiska idéer och begrepp står i fokus. Eleverna får resonera, diskutera och lösa problem, och därigenom utveckla en djupare förståelse för matematik. I lärarhandledningen finns mer än 100 detaljerade lektionsförslag per läsår, med bildspel till varje lektion. Med Rik matematik får du stöd att kunna bedriva en strukturerad och framgångsrik undervisning. BYGGER PÅ SVENSKA FORSKNINGSRESULTAT Rik matematik är utvecklat i nära samarbete mellan forskare och lärare, och bygger på resultatet av flera års forskning vid Mälardalens universitet om vad som kännetecknar framgångsrik matematikundervisning och vilken undervisning som ger bäst resultat inom olika matematiska områden. Materialet är noggrant utprovat i klass, både i stor skala och över lång tid. Rik matematik stärker elevernas tilltro till sitt eget matematiska kunnande och bidrar till en positiv språkutveckling genom att erbjuda stora möjligheter för eleverna att utveckla deras begreppsförmåga, kommunikationsförmåga, metodförmåga, problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga. LÄRARHANDLEDNINGENS STRUKTUR Varje kapitel i lärarhandledningen inleds med en sammanfattning och en lektionsöversikt. Därefter följer en kort matematisk och didaktisk genomgång: Vad är det för matematik som kapitlet handlar om, vad vet vi från forskning om hur barn lär sig den och hur har vi därför lagt upp undervisningen? Till varje lektion finns sedan en tydlig uppställning med syfte, lektionsmål, matematiska begrepp m.m. Ett detaljerade lektionsförslag ger konkret stöd och tips på saker att betona, frågor att ställa och exempel att visa. Till varje lektion hör även ett bildspel. Bildspelet fungerar som ett stöd genom hela lektionen, både visuellt för att fånga elevernas uppmärksamhet och för att tydliggöra matematiken med pedagogiska animeringar och bilder. I slutet av lektionen finns ett avsnitt som heter Uppmärksamma och stötta. Där lyfts vanliga missuppfattningar och fel som du bör bara uppmärksam på, och du får tips på hur du kan stötta om du ser eller hör dessa. Du får också förslag på hur du kan förenkla och ge utmaning vid behov. CENTRALA DELAR OCH PRODUKTIVA KLASSRUMSNORMER Rik matematik bygger på flera centrala delar, t.ex. kognitiva utmaningar, interaktion, problemlösning och formativ bedömning. En annan del är produktiva klassrumsnormer där eleverna ser på matematik som mer än bara räkning. Det handlar om att lösa problem, att tänka och diskutera, att kämpa med kognitiva utmaningar och att försöka förstå. Det handlar också om att ha ett tillåtande och respektfullt klassrumsklimat där att alla vågar göra fel. Strukturer och resurser som stödjer detta arbetssätt finns inbyggt i materialet. Till er hjälp har ni även karaktären Professor Uggla, som i bildspelen hjälper till att etablera de viktigaste klassrumsnormerna. DIGITALT LÄROMEDEL Det digitala lärarmaterialet är ett komplement till den trycka lärarhandledningen. Här finns alla digitala resurser samlade. Du får enkel tillgång till bildspelen, men även till avslutslappar, diagnoser, kopieringsunderlag, extra övningsblad och filmer. Här finns också facit till elevböckerna. Utöver dessa resurser finns kom igång-hjälp och annat stöd som du kan behöva. Du får även tillgång till den digitala färdighetsträningen Tomoyo, som hör till elevböckerna. I Tomoyo finns förberedda uppdrag, kopplade till Rik matematik.

Stäng
Läs mer om serien Rik matematik 1–3
Information

ISBN:

9789144182308

Utgivningsår:

2022

Revisionsår:

2024

Artikelnummer:

46123-BT03

Upplaga:

Tredje

Sidantal:

292

Digitalt läromedel

Licenstid:

36 mån
 ;

Rik matematik uppmuntrar till en elevaktiv undervisning där samtal om matematiska idéer och begrepp står i fokus. Eleverna får resonera, diskutera och lösa problem, och därigenom utveckla en djupare förståelse för matematik. I lärarhandledningen finns mer än 100 detaljerade lektionsförslag per läsår, med bildspel till varje lektion. Med Rik matematik får du stöd att kunna bedriva en strukturerad och framgångsrik undervisning. BYGGER PÅ SVENSKA FORSKNINGSRESULTAT Rik matematik är utvecklat i ...

Läs mer

Rik matematik uppmuntrar till en elevaktiv undervisning där samtal om matematiska idéer och begrepp står i fokus. Eleverna får resonera, diskutera och lösa problem, och därigenom utveckla en djupare förståelse för matematik. I lärarhandledningen finns mer än 100 detaljerade lektionsförslag per läsår, med bildspel till varje lektion. Med Rik matematik får du stöd att kunna bedriva en strukturerad och framgångsrik undervisning. BYGGER PÅ SVENSKA FORSKNINGSRESULTAT Rik matematik är utvecklat i nära samarbete mellan forskare och lärare, och bygger på resultatet av flera års forskning vid Mälardalens universitet om vad som kännetecknar framgångsrik matematikundervisning och vilken undervisning som ger bäst resultat inom olika matematiska områden. Materialet är noggrant utprovat i klass, både i stor skala och över lång tid. Rik matematik stärker elevernas tilltro till sitt eget matematiska kunnande och bidrar till en positiv språkutveckling genom att erbjuda stora möjligheter för eleverna att utveckla deras begreppsförmåga, kommunikationsförmåga, metodförmåga, problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga. LÄRARHANDLEDNINGENS STRUKTUR Varje kapitel i lärarhandledningen inleds med en sammanfattning och en lektionsöversikt. Därefter följer en kort matematisk och didaktisk genomgång: Vad är det för matematik som kapitlet handlar om, vad vet vi från forskning om hur barn lär sig den och hur har vi därför lagt upp undervisningen? Till varje lektion finns sedan en tydlig uppställning med syfte, lektionsmål, matematiska begrepp m.m. Ett detaljerade lektionsförslag ger konkret stöd och tips på saker att betona, frågor att ställa och exempel att visa. Till varje lektion hör även ett bildspel. Bildspelet fungerar som ett stöd genom hela lektionen, både visuellt för att fånga elevernas uppmärksamhet och för att tydliggöra matematiken med pedagogiska animeringar och bilder. I slutet av lektionen finns ett avsnitt som heter Uppmärksamma och stötta. Där lyfts vanliga missuppfattningar och fel som du bör bara uppmärksam på, och du får tips på hur du kan stötta om du ser eller hör dessa. Du får också förslag på hur du kan förenkla och ge utmaning vid behov. CENTRALA DELAR OCH PRODUKTIVA KLASSRUMSNORMER Rik matematik bygger på flera centrala delar, t.ex. kognitiva utmaningar, interaktion, problemlösning och formativ bedömning. En annan del är produktiva klassrumsnormer där eleverna ser på matematik som mer än bara räkning. Det handlar om att lösa problem, att tänka och diskutera, att kämpa med kognitiva utmaningar och att försöka förstå. Det handlar också om att ha ett tillåtande och respektfullt klassrumsklimat där att alla vågar göra fel. Strukturer och resurser som stödjer detta arbetssätt finns inbyggt i materialet. Till er hjälp har ni även karaktären Professor Uggla, som i bildspelen hjälper till att etablera de viktigaste klassrumsnormerna. DIGITALT LÄROMEDEL Det digitala lärarmaterialet är ett komplement till den trycka lärarhandledningen. Här finns alla digitala resurser samlade. Du får enkel tillgång till bildspelen, men även till avslutslappar, diagnoser, kopieringsunderlag, extra övningsblad och filmer. Här finns också facit till elevböckerna. Utöver dessa resurser finns kom igång-hjälp och annat stöd som du kan behöva. Du får även tillgång till den digitala färdighetsträningen Tomoyo, som hör till elevböckerna. I Tomoyo finns förberedda uppdrag, kopplade till Rik matematik.

Stäng
Läs mer om serien Rik matematik 1–3
Information

ISBN:

9789144189857

Utgivningsår:

2022

Revisionsår:

2024

Artikelnummer:

46123-WB03

Upplaga:

Tredje

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

12 mån
 ;