Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Statsbidrag läromedel

Mera Favorit matematik 6A Elevpaket - Tryckt bok + Digital elevlicens 12 mån

Skickas följande arbetsdag

Favorit matematik – beprövad och framgångsrik Favorit matematik är en svensk anpassning av en beprövad, finsk matematikserie och bygger bland annat på fyra centrala delar: mer lärarledd undervisning, tydlig struktur, nivåanpassade uppgifter och ett gediget lärarstöd. Materialet uppfyller kursplanen för matematik i Lgr22. Elevpaket Elevpaketet till Mera Favorit matematik 6A ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar en tryckt elevbok som eleven skr...

Läs mer

Favorit matematik – beprövad och framgångsrik Favorit matematik är en svensk anpassning av en beprövad, finsk matematikserie och bygger bland annat på fyra centrala delar: mer lärarledd undervisning, tydlig struktur, nivåanpassade uppgifter och ett gediget lärarstöd. Materialet uppfyller kursplanen för matematik i Lgr22. Elevpaket Elevpaketet till Mera Favorit matematik 6A ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar en tryckt elevbok som eleven skriver i och ett digitalt läromedlet. Till elevboken medföljer även laborativt material och häftet Bedömning för lärande. Serien består av en A-bok och en B-bok per läsår som används på höstterminen respektive vårterminen. Utifrån elevnära situationer får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit! TOMOYO spelifierad, digital färdighetsträning medföljer elevpaketet. Elevbok Elevboken består av fem kapitel som alla är indelade i lektioner. Till varje lektion finns det fyra sidor. Det obligatoriska uppslaget (två sidor) och det andra uppslaget (två sidor) att träna extra på ÖVA och PRÖVA. Författarna förklarar varje matematiskt steg noggrant med varierade och men samtidigt återkommande uppgiftstyper. I elevboken tränar eleven på egen hand men den gemensamma kommunikativa undervisningen leder du med hjälp av lärarhandledningens resurser. Eleven skriver de flesta av sina svar direkt i elevboken. En del uppgifter svarar eleven på i sitt räknehäfte för att även träna på detta. Digitalt läromedel I det digitala läromedlet finns alla elevbokens texter inlästa och det finns möjlighet för eleven att anteckna sina svar via ett tangentbord. Det digitala läromedlet innehåller också filmer och övningar som tränar de metoder och begrepp som är lektionens fokus. Dessutom får eleven tillgång till den populära matteordlistan med matematiska ord och begrepp för åk 1-6. Matteorden är illustrerade, förklarade och inlästa. Eleverna får träna orden i självrättande övningar. Laborativt material Med varje elevpaket följer ett kuvert med laborativt material. Att lära genom laborativt material, att vara aktiv, spela spel, undersöka, berätta, lyssna och förankra matematiken i vardagen är viktigt i Favorit matematik. I lärarhandledningen som hör till elevboken finns det då och då förslag på aktiviteter där de laborativa materialen används. Varje kuvert i Mera Favorit matematik 6A innehåller: • Termometer (-30 - +30) • Tallinje med negativa och positiva tal (-10 - +10) • Bråkdelar (halvor och tredjedelar) • Bråkdelar (fjärdedelar och sjättedelar) • Kub (mall som du klistrar ihop) • Rätblock (mall som du klistrar ihop) • Kvadrat i tre färger (för arbete i kombinatorik) För kompletteringsköp finns ”Favorit matematik 6A Laborativt material 5-pack”. Provhäftet Bedömning för lärande I Mera Favorit matematik 6A ingår häftet Bedömning för lärande som innehåller prov, elevmatris och lärardokumentation. Det finns ett prov till varje kapitel. För kompletteringsköp finns ”Favorit matematik 6A Bedömning för lärande 10-pack”. Mera Favorit matematik och Bas Favorit matematik I Favorit matematik arbetar alla elever tillsammans med samma lektion och matematikmål. Undervisningen blir effektiv och eleverna lär av varandra. Det är samma lektionsinnehåll i Mera Favorit matematik som i Bas Favorit matematik men Bas Favorit matematik innehåller fler grundläggande uppgifter. Du har samma lärarhandledning, kan gå igenom lektionens innehåll gemensamt med hela klassen. Välj gärna Mera Favorit matematik och ha höga förväntningar på dina elever. TOMOYO Tomoyo är ett spelifierat digitalt läromedel med fokus på färdighetsträning och repetition. Med variation och motivationshöjande inslag från spelens värld tränar eleverna sina kunskaper inom grundläggande matematiska moment. Eleverna arbetar självständigt och du som lärare kan följa deras arbete i din klassrumsvy.

Stäng
Information

Avsedd för:

Åk 6

ISBN:

9789144172163

Utgivningsår:

2023

Revisionsår:

2023

Artikelnummer:

45961-BT02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

216

Digitalt läromedel

Licenstid:

12 mån
 ;