Privatperson Logga in

Skolutveckling genom samtal

Skickas följande arbetsdag

305 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Kommunikation och samtal skapar liv, kultur och lärande och fungerar som ett kitt i förskolans och skolans värld. När samtal används långsiktigt och i mer strukturerade former kan de även bidra till förskolors och skolors utveckling. Om det handlar den här boken, vars huvudsakliga syfte är att beskriva olika samtalsmodeller som författarna menar kan stärka medarbetarnas professionskunnande och verksamhetens utvecklingsarbete. Exempel på samtalsformer som tas upp är: motiverande samtal, lärand...

Information

ISBN:

9789144133355

Utgivningsår:

2020

Artikelnummer:

40368-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

336

Författare

Mia-Marie Sternudd-Groth

Monica Evermark

Kerstin Bladini

Kerstin Bladini är fil.dr i pedagogik samt utbildad förskollärare och special­pedagog. Hon arbetar som lektor vid institutionen för pedagogiska stu...

Ulf Blossing

Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han studerar skolors förbättringskulturer, bland annat med fokus på lärares samarb...

Mats Ekholm

Mats Ekholm är professor emeritus vid Karlstads universitet. han forskar om hur skolors inre liv påverkar barns och ungas utveckling och lärares ar...

Erik Groth

Erik Groth är fil.lic. i pedagogik. Han har i många år varit knuten till Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, men är nu också verksam som...

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson, docent, Karlstad universitet, Norges idrettshøgskole. Henrik forskar bland annat om motivationsprocesser relaterat till utbrändh...

Susanne Hansson

Anne Lindblom

Anne Lindblom arbetar som associate professor i special­pedagogik vid Högskolan i Innlandet, Lillehammer, Norge och som lektor i specialpedagogik v...

Monica Naeser

Hans-Åke Scherp

Hans-Åke Scherp är docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap. Han har varit vetenskaplig ledare under 10 år för e...

Martina Svensson

Stefan Wagnsson

Stefan Wagnsson, docent, Karlstad universitet. Stefan forskar om idrottens betydelse för ungas psykosociala utveckling, faktorer som påverkar ungas...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer