Privatperson Logga in

Katastrofriskreducering

Perspektiv, praktik, potential

Skickas följande arbetsdag

320 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Varför bosätter sig människor på riskfyllda platser? Hur beter sig människor i en katastrof och vilken betydelse har religion, hushåll och försörjning för återhämtning? Lär vi oss av våra kriserfarenheter och vilken roll spelar motivation och kollektiva minnen för detta? Är kapacitetsutveckling, multisektoriell samverkan och övning en hållbar väg mot reducerad katastrofrisk? Dessa är några av de många frågor som denna bok besvarar. Katastrofriskreducering är ett växande område, såväl politi...

Författare

Per Becker

Per Becker är docent i risk och säkerhet vid Lunds universitet med inriktning på samhällets resiliens och hållbarhet. Han har kombinerat forskning ...

Susann Baez Ullberg

Susann Baez Ullberg är fil.dr i socialantropologi och arbetar på Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan i St...

Malin Beckman

Malin Beckman är lärare och forskare vid Institutionen för stad och land vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hon har arbetat med forskning, un...

Johan Bergström

Johan Bergström arbetar som universitetslektor i risk och säkerhet vid Lunds universitet. I sin forskning och undervisning intresserar sig Johan fö...

Örjan Bodin

Örjan Bodin är docent i naturresursförvaltning/hållbar utveckling, och arbetar på Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet. Hans forsk...

Ann Enander

Ann Enander är legitimerad psykolog och professor emeritus i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan. Hennes forskning handlar om risk- och krisp...

Katarina Giritli Nygren

Katarina Giritli Nygren är docent i sociologi och föreståndare för Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet. I sin forskning intresserar hon ...

Nicklas Guldåker

Nicklas Guldåker är forskare och lärare i ämnet kulturgeografi. Han forskar inom fältet katastrof- och riskhantering med särskild inriktning mot me...

Magnus Hagelsteen

Magnus Hagelsteen är sedan 2012 adjunkt vid Avdelningen för risk­hantering och samhällssäkerhet på Lunds universitet, och är också föreståndare för...

Henrik Hassel

Henrik Hassel är universitetslektor vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet. Han undervisar och bedriver forsknin...

Jörgen Hellman

Jörgen Hellman är docent i socialantropologi och anställd vid Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet. Han har sedan 1995 årlige...

Carolina Ivarsson Holgersson

Carolina Holgersson Ivarsson är socialantropolog och disputerade 2013 vid Göteborgs universitet med avhandlingen The Give and Take of Disaster: Soc...

Jonas Johansson

Jonas Johansson är universitetslektor vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet. Han forskar och undervisar inom sa...

Magnus Johansson

Magnus Johansson, dr i naturgeografi, är verksam som lektor i riskhantering vid Karlstads universitet och som forskare vid Centrum för klimat och s...

Daniel Nohrstedt

Daniel Nohrstedt är docent och lektor i statskunskap vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och knuten till Centrum för natur...

Lars Nyberg

Lars Nyberg är docent och lektor i riskhantering vid Karlstads universitet. Han har en doktorsexamen i hydrologi från Uppsala universitet. Lars var...

Anna Olofsson

Anna Olofsson är professor i sociologi vid Mittuniversitetet och centrumledare för Risk- och krisforskningscentrum (RCR). Hon forskar om risk och d...

Jörgen Sparf

Jörgen Sparf är doktor i sociologi och en av grundarna till Mittuniversitetets Risk- och krisforskningscentrum. Hans huvudsakliga forskningsintress...

Misse Wester

Misse Wester är disputerad i psykologi och är docent vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Just nu delar hon sin tid mellan KTH och To...

Susanna Öhman

Susanna Öhman är docent i sociologi vid Mittuniversitetet och dekan för den Humanvetenskapliga fakulteten. Hon forskar om risk och människors föres...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer