Lek på rätt väg?

på spaning efter leken

Skickas följande arbetsdag

273 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Vad förstår vi av barns lek? Och vilka villkor har leken i dag? Det finns många olika uppfattningar om lekens roll och betydelse. En del håller fast vid lekens värde för barns utveckling och lärande medan andra intresserar sig mer för lekens värde i sig. I Lek på rätt väg? På spaning efter leken samlas några av Skandinaviens främsta lekforskare med syftet att visa lekens mångfald utifrån forskning och tradition. Författarna vill också inspirera blivande förskollärare till att bättre förstå le...

Författarnas djupa kunskap, med referenser till välkända filosofer, idéhistoriker, psykologer och lekforskare gör den (boken) högst intressant och värdefull för att bättre se lekens värde och hur vi kan främja och berika barnens viktiga lek.

Information

Författare

Torben Hangaard Rasmussen

Torben Hangaard Rasmussen är pedagog och författare och har skrivit böcker och artiklar om lek, fenomenologi och hermeneutik. Han sitter med i ledn...

Ditte Winther-Lindqvist

Ditte Winther-Lindqvist är lektor i utvecklingsspykologi på DPU/IUP, Aarhus Universitet. Hennes forskning handlar bland annat om barns liv i försko...

Einar Sundsdal

Einar Sundsdal är försteamanuens i pedagogik vid Fakultet for lærer‑ og tolkeutdanning, NTNU, i Trondheim. Han har doktorerat i pedagogisk filosofi...

Elin Eriksen Ødegaard

Elin Eriksen Ødegaard är professor i förskolepedagogik vid Høgskolen i Bergen och professor vid UiT, Norges Arktiska Universitet. Hon har arbetat s...

Eva Johansson

Eva Johansson är professor i pedagogik vid Universitetet i Stavanger. Hennes forskning handlar om barns lärande i förskola och skola, om etiska frå...

Eva Stai Brønstad

Eva Stai Brønstad har pol.kand.-examen i pedagogik och arbetar som högskolelektor vid DMMH. Hon är även utbildad förskollärare och har många års er...

Geir Olaf Pettersen

Geir Olaf Pettersen är universitetslektor i lärande vid IKT, i matematik­didaktik vid Institutt for lærerutdanning och i pedagogik vid UiT Norges A...

Helle Skovbjerg Karoff

Helle Skovbjerg Karoff är adjunkt, fil.dr och anställd vid Aalborg Universitet och vid Forskningslaboratoriet för IT- och kunskapsdesign i Köpenham...

Lars-Erik Berg

Lars-Erik Berg är professor emeritus vid Högskolan i Skövde. Hans viktigaste område har varit barnets socialpsykologi med särskild inriktning mot s...

Margareta Öhman

Margareta Öhman är leg. psykolog med inriktning på konsultation och handledning i förskola och skola, leg. familjeterapeut och barnkulturvetare frå...

Maria Øksnes

Maria Øksnes, fil.dr, är försteamanuens i pedagogik vid Program for lærerutdanning, NTNU, i Trondheim. Hennes forskningsintresse är först och främs...

Merete Lund Fasting

Merete Lund Fasting arbetar som förstaamanuens vid fakulteten för hälsa och idrottsvetenskap vid Universitetet i Agder. Hon undervisar inom området...

Monica Volden

Monica Volden är universitetslektor i matematik vid lärarutbilningen på UiT, Norges Arktiska Universitet. Hon undervisar på förskollärarutbildning ...

Nina Rossholt

Nina Rossholt är förstaamanuens vid förskollärarutbildningen vid Høgskolen i Oslo och Akershus. Hon har under många år forskat och skrivit om kropp...

Ole Fredrik Lillemyr

Ole Fredrik Lillemyr är professor i pedagogik vid DMMH. Han har forskat inom skola och förskola, gett ut böcker och skrivit artiklar i tidsskrifter...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer