Sverige
Privatperson Logga in

Statistisk verktygslåda 1

- samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

Skickas följande arbetsdag

407 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys. Författarna redogör bland annat för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. I boken diskuteras också olika typer av urvalsmetoder. Statistisk verktygslåda 1 innehåller en intr...

Lärobokens tillförlitlighet och pedagogik ligger på en mycket hög nivå. Man får lära sig allt väsentligt om hur statistik används på ett effektivt sätt.

Information

ISBN:

9789144121017

Utgivningsår:

2003

Revisionsår:

2018

Artikelnummer:

31013-03

Upplaga:

Tredje

Sidantal:

482

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

5 år

Licensinformation:

Systemkrav

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer