Logga in
Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Handlar som: Privatkund

Priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna


Priserna visas exklusive moms, du kan betala med Klarna eller faktura

Kalkylering för produkter och investeringar

Skickas följande arbetsdag

Kalkylering för produkter och investeringar

Den här boken finns tillgänglig som e-bok på Studora.

På Studora kan du köpa tidsbegränsad åtkomst till denna och många andra e-böcker. Du får tillgång direkt och kan även ta del av tjänstens smarta studieverktyg.

Valt format
Bok 342 kr inkl. moms
Studora e-bok 213 kr inkl. moms

Denna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Centralt i framställningen är förståelse för hur intäkter och kostnader ska sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, i syfte att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. Framställningen börjar med en teoriorienterad bakgrund som utvecklas för praktiska tillämpningar inom produktkalkylering, investeringskalkylering, och prissättning i olika konkurrenssituationer...

Läs mer

Denna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Centralt i framställningen är förståelse för hur intäkter och kostnader ska sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, i syfte att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. Framställningen börjar med en teoriorienterad bakgrund som utvecklas för praktiska tillämpningar inom produktkalkylering, investeringskalkylering, och prissättning i olika konkurrenssituationer, samt relaterar produktkalkylering med internredovisning och budgetering. Det tillverkande företaget är i fokus men de grundläggande delarna av kalkylering beskrivs också på ett sådant sätt att tillämpning är möjlig på tjänsteföretag. Prissättning diskuteras ingående, dels utifrån nationalekonomisk teori, dels utifrån mer praktiknära beskrivningar av olika marknadsförhållanden. Den femte upplagan har, förutom revidering av huvuddelen av kapitel från tidigare upplagor, kompletterats med ett kapitel om budget. Fokus i det nya kapitlet är förhållandet mellan produktkalkyler och budgeten utifrån ett tillämpningsperspektiv. Boken vänder sig i första hand till studerande på kurser i kalkylering vid högskolor och universitet men kan med fördel även användas i företagsintern utbildning. Som komplement till boken finns en övningsbok med samma titel. Dessutom finns ett antal webbföreläsningar och övningar på www.ekonomikurser.se.

Stäng
Information

Kapitelförfattare:

ISBN:

9789144155432

Utgivningsår:

1994

Revisionsår:

2022

Artikelnummer:

4809-05

Upplaga:

Femte

Sidantal:

342
 ;

Denna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Centralt i framställningen är förståelse för hur intäkter och kostnader ska sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, i syfte att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. Framställningen börjar med en teoriorienterad bakgrund som utvecklas för praktiska tillämpningar inom produktkalkylering, investeringskalkylering, och prissättning i olika konkurrenssituationer...

Läs mer

Denna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Centralt i framställningen är förståelse för hur intäkter och kostnader ska sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, i syfte att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. Framställningen börjar med en teoriorienterad bakgrund som utvecklas för praktiska tillämpningar inom produktkalkylering, investeringskalkylering, och prissättning i olika konkurrenssituationer, samt relaterar produktkalkylering med internredovisning och budgetering. Det tillverkande företaget är i fokus men de grundläggande delarna av kalkylering beskrivs också på ett sådant sätt att tillämpning är möjlig på tjänsteföretag. Prissättning diskuteras ingående, dels utifrån nationalekonomisk teori, dels utifrån mer praktiknära beskrivningar av olika marknadsförhållanden. Den femte upplagan har, förutom revidering av huvuddelen av kapitel från tidigare upplagor, kompletterats med ett kapitel om budget. Fokus i det nya kapitlet är förhållandet mellan produktkalkyler och budgeten utifrån ett tillämpningsperspektiv. Boken vänder sig i första hand till studerande på kurser i kalkylering vid högskolor och universitet men kan med fördel även användas i företagsintern utbildning. Som komplement till boken finns en övningsbok med samma titel. Dessutom finns ett antal webbföreläsningar och övningar på www.ekonomikurser.se.

Stäng
Information

Kapitelförfattare:

ISBN:

9789144162683

Utgivningsår:

1994

Revisionsår:

2022

Artikelnummer:

4809-SB05

Upplaga:

Femte
 ;